EXPRESS ELIXIR

Bank Spółdzielczy w Starej Białej od 1 maja 2018 r. realizuje  transakcje międzybankowe w czasie rzeczywistym w ramach systemu Express Elixir oferowanego przez KIR S.A. Przelewy realizowane są wyłącznie w złotych od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-18:00. Realizacja zleceń pomiędzy bankami odbywa się w czasie dostępności banku odbiorcy w systemie oraz gdy wartość jednej dyspozycji przelewu natychmiastowego nie przekracza limitu kwotowego dla pojedynczej transakcji (50.000 zł.).

EXPRESS ELIXIR pozwala „od ręki” stwierdzić dokonanie płatności, co umożliwia natychmiastową realizację dyspozycji klienta.

Lista banków realizujących przelewy natychmiastowe dostępna jest na stronie internetowej  www.expresselixir.pl.