Wypłata Dywidendy za 2017 r.

Szanowni  Członkowie

Banku Spółdzielczego w Starej  Białej

  

Zarząd Banku Spółdzielczego w  Starej Białej uprzejmie informuje, że  zgodnie z  Uchwałą Nr 10/2018 Zebrania Przedstawicieli

z dnia 16 maja 2018 r.,  Bank postawił do dyspozycji Państwa dywidendę  z zysku  netto za rok 2017 w  wysokości  4 %, liczona  od  wartości  posiadanych  udziałów i  okresu ich  przetrzymania w roku 2017.

 

Dywidendę można pobierać  we  wszystkich placówkach Banku.