Bezpieczeństwo Internet Bankingu

Bank Spółdzielczy w Starej Białej pragnie zwrócić Państwa uwagę dot. kwestii bezpieczeństwa Internet Bankingu. 

Na podstawie przekazów medialnych w tym również banków - widać wzmożone działania przestępców wykorzystujących złośliwe oprogramowanie tzw. wirusy, trojany, itp.

W związku z tym, Bank Spółdzielczy w Starej Białej przypomina klientom usługi Internet Banking o zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa:

 • Sprawdzać czy strona do logowania posiada odpowiedni adres (https://ib.bsstarabiala.pl) oraz czy połączenie z bankiem jest szyfrowane jak na obrazie poniżej. (Klikamy w kłódkę lewym przyciskiem myszki)

 • Sprawdzać poprawność certyfikatu strony www.

Na pasku adresu strony www zabezpieczonej certyfikatem pojawia się symbol kłódki. Po kliknięciu w nią zobaczysz szczegóły dotyczące certyfikatu i szyfrowania połączenia.

 • Nie zezwalać przeglądarce na zapisywanie danych haseł i nazw użytkownika w formularzach jak na rysunku poniżej.

 

 • Nie podawać poufnych informacji na stronach np. przypominających swoim wyglądem strony Banku.
 • Zawsze kończąc pracę korzystać z polecenia Wyloguj.
 • Nie otwierać podejrzanych i niespodziewanych załączników z poczty mail od nieznanych nadawców.
 • Nie używać do logowania adresu lub linku podesłanego w wiadomości e-mail.
 • Nie korzystać z "obcych " komputerów oraz z "obcych" sieci udostępniających internet np. sieci WiFi
 • Posiadać zainstalowane na komputerze oprogramowanie antywirusowe uznanej firmy.
 • Dbać o aktualizację programu antywirusowego, oprogramowania przeglądarki oraz systemu operacyjnego.
Opierając się na opisach prawdopodobnego działania przestępców i ich złośliwego oprogramowania, dodatkowo zwracamy uwagę na różnorakie metody nieupoważnionych zmian numerów NRB w przygotowywanych w IB przez klienta banku przelewach:
 • Podmianę właściwego numeru NRB rachunku na liście kontrahentów lub przelewów zdefiniowanych - związane
  jest to (wg informacji w piśmie KNF z 1 sierpnia) z kradzieżą identyfikatora i hasła dostępu do bankowości
  internetowej, dzięki czemu złodziej ma dostęp do rachunku modyfikując, w dowolnym momencie, numery
  rachunków docelowych w zdefiniowanych wcześniej wzorcach.
 • Podmianę właściwego numeru NRB rachunku w oknie IB definiującym przelew - w przypadku korzystania przez
  klienta z metody kopiuj / wklej, w momencie kopiowania (zapamiętania) numeru rachunku (Ctrl+C), np. z faktury
  otrzymanej drogą elektroniczną, a następnie wklejania (Ctrl+V) tegoż numeru w formatkę przelewu, następuje
  podmiana numeru NRB na inny.
 • Podmianę właściwego numeru NRB, który wyświetlany jest na ekranie w oknie przeglądarki - w momencie
  wyświetlania strony IB z formatką przelewu zawierającą właściwy numer NRB, na komputerze klienta
  podmieniany jest on na inny numer NRB.

Powyższa lista nie wyczerpuje wszystkich przypadków działań przestępczych. Dodatkowo ulegają one ciągłym zmianom. Tym niemniej sugerujemy zwrócić Państwu uwagę, by przed zatwierdzeniem przelewu hasłem jednorazowym, smsowym lub hasłem z tokena zawsze sprawdzali czy numer rachunku odbiorcy przelewu jest prawidłowy porównując go z dokumentem źródłowym. Dodatkowo informujemy, że najbliższym czasie udostępnimy dodatkowe funkcje Internet Bankingu, które będą wspierać klienta w zakresie bezpieczeństwa, jednakże wszystkie powyższe zalecenia pozostaną aktualne.