Pożyczka hipoteczna

Pożyczka hipoteczna dedykowana jest osobom chcącym przeznaczyć pieniądze na dowolny cel oraz zabezpieczyć pożyczkę posiadaną nieruchomością.

 

Korzyści

  • indywidualne podejście do każdego klienta,
  • atrakcyjne oprocentowanie,
  • Pożyczkę wykorzystasz na dowolny cel niezwiązany z działalnością gospodarczą,
  • krótki okres oczekiwania na decyzję o przyznaniu pożyczki,
  • jeśli decydujesz się spłacić pożyczkę przed terminem – nie ponosisz żadnych dodatkowych opłat,
  • nie obawiaj się zawiłych procedur, maksymalnie je dla Ciebie uprościliśmy.

Podstawowe informacje

Kto może otrzymać pożyczkę?

Pożyczkę mogą otrzymać osoby fizyczne, które posiadają zdolność kredytową, obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz udokumentowane i stałe źródło dochodów.

Przeznaczenie pożyczki:

Nie określa się celu przeznaczenia pożyczki hipotecznej.

Maksymalna wysokość pożyczki:

Maksymalna wysokość pożyczki wynosi 500.000 zł. i uzależniona jest od zdolności kredytowej Pożyczkobiorcę i wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki. 

 Okres kredytowania:

Okres kredytowania wynosi do 15 lat.

Formy zabezpieczenia:

Podstawowe zabezpieczenie pożyczki stanowi hipoteka i cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych.

Udział własny:

Przy ubieganiu się o pożyczkę  nie jest wymagane posiadanie wkładu własnego.

 Spłata pożyczki:

Pożyczka będzie spłacana w ratach miesięcznych - równych lub malejących z możliwością zastosowania karencji w spłacie kapitału pożyczki.  

Oprocentowanie i opłaty

  • Oprocentowanie

Lp.

Okres kredytowania

Oprocentowanie zmienne*

1.

do 15 lat

WIBOR 6M + marża 4,00 p.p.**

* z zastrzeżeniem warunku iż łącznie oprocentowanie kredytu nie może być niższe niż 4 % w stosunku rocznym

** dla posiadaczy Unikonta VIP oprocentowanie indywidualne ustalone z klientem

 

  • Prowizje

Prowizja naliczana jest od kwoty udzielonego kredytu/pożyczki lub od kwoty odnowienia kredytu (dotyczy kredytów odnawialnych w ROR), płatna jednorazowo, przed lub przy postawieniu kredytu do dyspozycji kredytobiorcy.

Lp.

Wyszczególnienie czynności

Stawka obowiązująca

Stawka minimalna

-

a) pożyczka hipoteczna

2,00%

100,00 zł

  •  Pozostałe opłaty

Taryfa Prowizji i Opłat dot. Klientów Indywidualnych