Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny przeznaczony jest na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz refinansowanie regularnie obsługiwanego zadłużenia wynikającego z prowadzonej działalności gospodarczej, wymagający zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości lub innej nieruchomości (należącej do Kredytobiorcy lub osoby trzeciej).

Korzyści

 • atrakcyjne oprocentowanie;
 • możliwość wykorzystania kredytu jednorazowo lub w ratach,
 • możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału;
 • szybka decyzja kredytowa;

Podstawowe Informacje

Kto może otrzymać kredyt?

 • Kredyt mogą otrzymać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki prawa handlowego oraz inne osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, posiadające zdolność prawną.

Przeznaczenie kredytu:

 • Dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz refinansowanie regularnie obsługiwanego zadłużenia wynikającego z prowadzonej działalności gospodarczej (przedmiotem kredytu nie mogą być zapasy trudno zbywalne, nieściągalne należności oraz inne nieprawidłowe aktywa).

Warunki udzielenia:

 • prowadzenie działalności gospodarczej od co najmniej 12 miesięcy,
 • posiadanie zdolności kredytowej,
 • posiadanie aktywnego rachunku bieżącego w banku od co najmniej
  6 m-cy, cechującego się przeprowadzeniem przez niego systematycznych rozliczeń,
 • wskaźnik LtV (wartość ekspozycji kredytowej do wartości nieruchomości) na poziomie nie przekraczającym 50%,
 • wycena wartości nieruchomości wykonana przez rzeczoznawcę, współpracującego z bankiem lub co najmniej zaakceptowanego przez bank.

Okres kredytowania:

 • Okres kredytowania wynosi do 15 lat.

 Formy zabezpieczenia:

 • Kredyt zabezpieczony jest hipoteką na pierwszym miejscu, na dowolnej nieruchomości (użytkowaniu wieczystym) zlokalizowanej na terytorium RP, należącej do kredytobiorcy lub osoby trzeciej (w przypadku hipoteki obciążonej na rzecz innych wierzycieli, dopuszcza się wpis hipoteki na rzecz banku na drugim i kolejnym miejscu, w przypadku gdy kredyt jest udzielany na całkowitą spłatę wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie na tej nieruchomości wobec innych wierzycieli i spłata wierzytelności spowoduje ich wygaśnięcie, a właściciel nieruchomości zapewni pierwszeństwo hipotece zabezpieczającej wierzytelność z kredytu).

Udział własny:

 • Nie jest wymagany udział własny.

Spłata kredytu:

 • Termin spłaty kredytu dostosowany jest do indywidualnych możliwości i oczekiwań Klienta.

Oprocentowanie i opłaty

 • Oprocentowanie

Lp.

Okres kredytowania

Oprocentowanie zmienne

-

do 15 lat

WIBOR 3M + marża 4,00 p.p.

Prowizje i Opłaty