Rachunek rozliczeniowy INSTYTUCJA

 

Dla Kogo

Rachunek rozliczeniowy INSTYTUCJA  przeznaczony jest dla przedsiębiorstw i spółek państwowych oraz sektora budżetowego.  

Korzyści

  • 0 zł. za przelewy wewnętrzne w bankowości elektronicznej;
  • 0 zł. -za wypłaty z ponad 4000 bankomatów banków spółdzielczych , SGB-Banku S.A. i BPS S.A. na   terenie całej Polski;
  • Niskie prowizje od wpłat i wypłat w kasie Banku;
  • Niskie opłaty za przelewy zewnętrzne w bankowości elektronicznej;
  • Dostęp do szerokiej gamy produktów kredytowych m.in. kredytu odnawialnego;
  • Dostęp do usług „płatności masowe”;
  • Możliwość skorzystania z leasingu operacyjnego, finansowego i gwarancji bankowych;
  • Indywidualne warunki prowadzenia rachunku, dostosowane do wielkości i potrzeb firmy.

Prowizje i opłaty

Lp.

Rodzaj rachunku

Oprocentowanie zmienne

1.

Rachunek bieżący

PAKIET: INSTYTUCJA

0,02%

2.

Rachunek pomocniczy

Pakiet: BIZNES START, BIZNES STANDARD, BIZNES PREMIUM, INSTYTUCJA, BIZNES AGRO, NON-PROFIT, MIESZKANIE, BIURO

0,02%

Środki zgromadzone na rachunkach są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej przy czym kapitalizacja odsetek odbywa się w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego.

 

  Tabela Prowizji i Opłat