Kredyt Inwestycyjny Komercyjny

Kredyt inwestycyjny komercyjny przeznaczony jest na finansowanie i refinansowanie nakładów inwestycyjnych, w celi odtworzenia, modernizacji i zwiększenia majątku trwałego oraz na spłatę kredytów w innych bankach.

Korzyści

 • atrakcyjne oprocentowanie;
 • możliwość wykorzystania kredytu jednorazowo lub w ratach,
 • możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału;
 • szybka decyzja kredytowa;

Podstawowe Informacje

Kto może otrzymać kredyt?

 • Kredyt mogą otrzymać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki prawa handlowego oraz inne osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, posiadające zdolność prawną.

Przeznaczenie kredytu:

 • Finansowanie nakładów inwestycyjnych mających na celu odtworzenie, modernizację, zwiększanie majątku trwałego, tworzenie nowych lub rozwój istniejących zdolności produkcyjnych, spłata kredytów inwestycyjnych w innych bankach.

Warunki udzielenia:

 • posiadanie w banku rachunku bieżącego od co najmniej 6-ciu miesięcy(przy czym bank może uwzględnić okres prowadzenia rachunku w innym banku lub odstąpić od tego wymogu),
 • złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją,
 • posiadanie zdolności kredytowej,
 • zawarcie umowy o kredyt,
 • ustanowienie zabezpieczeń.

Okres kredytowania:

 • Okres kredytowania wynosi do 10 lat. W   uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wydłużenia okresu kredytowania do 15 lat.

Formy zabezpieczenia:

 • Wszystkie stosowane w banku formy zabezpieczeń. Forma zabezpieczenia spłaty kredytu ustalana jest indywidualnie z Klientem.

Udział własny:

 • Wymagane posiadanie środków własnych w wysokości min 20% całkowitych kosztów inwestycji. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość finansowania 100% kosztów inwestycji.

Spłata kredytu:

 • Termin spłaty kredytu dostosowany jest do indywidualnych możliwości i oczekiwań Klienta.

Oprocentowanie i opłaty

 • Oprocentowanie

Lp.

Okres kredytowania

Oprocentowanie zmienne

1.

do 3 lat

WIBOR 3M + marża 3,5 p.p.

2.

powyżej 3 lat

WIBOR 3M + marża 4,0 p.p.

Prowizje i Opłaty