Kredyt konsolidacyjny

Masz kilka kredytów, ale warunki spłaty Ci nie odpowiadają? W Banku Spółdzielczym w Starej Białej znajdziesz optymalne rozwiązanie - kredyt konsolidacyjny.

Korzyści

 • obniżenie kosztów posiadanych kredytów,
 • spłacanie jednej raty w jednym Banku zamiast kilku rat w różnych Bankach,
 • indywidualne podejście do każdego klienta,
 • atrakcyjne oprocentowanie,
 • krótki okres oczekiwania na decyzję o przyznaniu kredytu,
 • długi okres kredytowania,
 • jeśli decydujesz się spłacić kredyt przed terminem – nie ponosisz żadnych dodatkowych opłat,
 • nie obawiaj się zawiłych procedur, maksymalnie je dla Ciebie uprościliśmy.

Podstawowe informacje

Kto może otrzymać kredyt?

Kredyt mogą otrzymać osoby fizyczne, które posiadają zdolność kredytową, obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz udokumentowane i stałe źródło dochodów.

Przeznaczenie kredytu:

Kredyt przeznaczony jest na spłatę kredytu mieszkaniowego i jednocześnie na spłatę limitów kredytowych, pożyczek hipotecznych, kredytów ratalnych, gotówkowych, samochodowych i innych kredytów konsumpcyjnych. Zastrzega się, że 50 % kwoty kredytu konsolidacyjnego przeznaczone jest na spłatę kredytu udzielonego na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Część środków kredytu konsolidacyjnego może być przeznaczona na dowolny cel.

Maksymalna wysokość kredytu:

Maksymalna wysokość kredytu wynosi 500.000 zł. i uzależniona jest od zdolności kredytowej Kredytobiorcy i wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu. 

Okres kredytowania:

Okres kredytowania wynosi do 25 lat.

Formy zabezpieczenia:

Podstawowe zabezpieczenie kredytu stanowi hipoteka i cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych.

Udział własny:

Przy ubieganiu się o kredyt nie jest wymagane posiadanie wkładu własnego.

Spłata kredytu:

Kredyt będzie spłacany w ratach miesięcznych - równych lub malejących z możliwością zastosowania karencji w spłacie kapitału kredytu.  

Oprocentowanie i opłaty

 • Oprocentowanie

Lp.

Okres kredytowania

Oprocentowanie zmienne*

1.

do 25 lat

WIBOR 6M + marża 3,00 p.p.**

* z zastrzeżeniem warunku iż łącznie oprocentowanie kredytu nie może być niższe niż 4 % w stosunku rocznym

** dla posiadaczy Unikonta VIP oprocentowanie indywidualne ustalone z klientem

 

 • Prowizje

Prowizja naliczana jest od kwoty udzielonego kredytu/pożyczki lub od kwoty odnowienia kredytu (dotyczy kredytów odnawialnych w ROR), płatna jednorazowo, przed lub przy postawieniu kredytu do dyspozycji kredytobiorcy.

Lp.

Wyszczególnienie czynności

Stawka obowiązująca

Stawka minimalna

-

a) Kredyt konsolidacyjny

1,50%

100,00 zł

 •  Pozostałe opłaty

Taryfa Prowizji i Opłat dot. Klientów Indywidualnych