Konto za złotówkę

 

Korzyści

1 zł. miesięcznie za pakiet w ramach którego klient otrzymuje:

  • wydanie i obsługę karty zbliżeniowej MasterCard bez opłat;
  • nowoczesną aplikację mobilną do codziennego bankowania bez opłat;
  • wypłaty gotówki w bankomatach za granicą bez opłat;
  • wypłaty gotówki „cashback” – bez opłat
  • 0 zł. -za wypłaty z ponad 4000 bankomatów banków spółdzielczych, SGB-Banku S.A. i BPS S.A. na   terenie całej Polski;
  • 3 zł za wypłaty z bankomatów krajowych, innych niż wskazane powyżej;

Dla kogo ?

Dla osób, które w 2017 r., nie posiadały żadnego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku Spółdzielczym w Starej Białej.

Opłaty i prowizje

Lp.

Rodzaj rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Oprocentowanie zmienne

1.

„Konto za złotówkę”

0,00%

Środki zgromadzone na rachunku są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, którą określa decyzja Zarządu Banku.

 

 Tabela Prowizji i Opłat