Kredyt gotówkowy "Biała Ekspres"

Jeśli planujesz większe zakupy, dopadły cię niespodziewane wydatki, wybierasz się w podróż marzeń lub po prostu szybko potrzebujesz większej kwoty, kredyt gotówkowy „Biała Ekspres” jest dla Ciebie.

 

Korzyści

 • pieniądze odbierasz w gotówce, albo w formie przelewu,
 • środki przeznaczasz na dowolny cel, także na spłatę innych zobowiązań,
 • Sam podejmujesz decyzję, jak spłacasz kredyt – w ratach stałych lub malejących,
 • jeśli decydujesz się spłacić kredyt przed terminem – nie ponosisz żadnych dodatkowych opłat,
 • nie obawiaj się zawiłych procedur, maksymalnie je dla Ciebie uprościliśmy.

Podstawowe informacje

Kto może otrzymać kredyt?

 • Kredyt mogą otrzymać osoby fizyczne, które posiadają zdolność kredytową, obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz udokumentowane i stałe źródło dochodów,.tj.:osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę, osoby prowadzące działalność gospodarczą, emeryci lub renciści, rolnicy, a także osoby wykonujące wolny zawód.

Przeznaczenie kredytu:

 • Własne potrzeby konsumpcyjne.

Maksymalna wysokość kredytu:

 • Maksymalna wysokość kredytu uzależniona jest od Twoich dochodów, jednak nie więcej niż 100 000,00 zł.

Okres kredytowania:

 • Okres kredytowania wynosi do 7 lat.

Formy zabezpieczenia:

 • Forma zabezpieczenia spłaty kredytu ustalana jest indywidualnie z Klientem.

Udział własny:

 • Przy ubieganiu się o kredyt nie jest wymagane posiadanie środków własnych.

Spłata kredytu:

 • Termin spłaty kredytu dostosowany jest do indywidualnych możliwości i oczekiwań Klienta.

Oprocentowanie i opłaty

 • Oprocentowanie

Lp.

Rodzaj kredytu / okres kredytowania

Oprocentowanie stałe

Oprocentowanie zmienne

1.

Kredyt „Biała Ekspres”

-

do 7 lat

6,90%*

-

 * dla posiadaczy Unikonta VIP oprocentowanie indywidualne ustalone z klientem

 • Prowizje

Prowizja naliczana jest od kwoty udzielonego kredytu/pożyczki lub od kwoty odnowienia kredytu (dotyczy kredytów odnawialnych w ROR), płatna jednorazowo, przed lub przy postawieniu kredytu do dyspozycji kredytobiorcy.

Lp.

Wyszczególnienie czynności

Stawka obowiązująca

Stawka minimalna

1.

Kredyt „Biała Ekspres”

-

a) dla klientów posiadających rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub rozliczeniowy w banku

3,00%

100,00 zł

-

b) dla pozostałych klientów

4,00%

100,00

 

 •  Pozostałe opłaty

Taryfa Prowizji i Opłat dot. Klientów Indywidualnych

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie:
całkowita kwota kredytu 6.000,00 zł., okres kredytowania 2 lata, miesięczna rata równa kredytu 276,92 zł, roczne oprocentowanie nominalne 10,00%, kwota odsetek 645,95 zł, prowizja za udzielenie kredytu 3% całkowitej kwoty kredytu, tj. 180,00 zł (przyjęto założenie, iż prowizja finansowana jest ze środków własnych Kredytobiorcy), koszt zabezpieczenia kredytu 0 zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 13,86%, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 6.825,95 zł. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny wiarygodności i zdolności kredytowej Klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania raty kredytowej. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 01.04.2015 r.