Kredyt "Tania Gotówka"

Jeśli zamierzasz zrealizować plany, a Twoje oszczędności nie pozwalają pokryć wszystkich kosztów, możesz skorzystać z kredytu gotówkowego „Tania gotówka”.

Korzyści

 • stałe oprocentowanie – tylko 6,90 % w skali roku,
 • aby cieszyć się z niskiego oprocentowania przez cały okres kredytu, wystarczy przelewać regularnie wynagrodzenie za pracę lub świadczenie emerytalno-rentowe,
 • szybka decyzja kredytowa – nawet w 1 dzień,
 • pieniądze odbierasz w gotówce, albo w formie przelewu,
 • środki przeznaczasz na dowolny cel,
 • Sam podejmujesz decyzję, jak spłacasz kredyt – w ratach stałych lub malejących,
 • jeśli decydujesz się spłacić kredyt przed terminem – nie ponosisz żadnych dodatkowych opłat,
 • nie obawiaj się zawiłych procedur, maksymalnie je dla Ciebie uprościliśmy.

Podstawowe informacje

Kto może otrzymać kredyt?

Kredyt mogą otrzymać osoby fizyczne, które posiadają zdolność kredytową, obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz udokumentowane i stałe źródło dochodów,.tj.:

 • osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę, osoby prowadzące działalność gospodarczą, emeryci lub renciści, rolnicy, a także osoby wykonujące wolny zawód. Kredyt gotówkowy „Tania gotówka” dostępny jest dla osób, które posiadają lub otworzą (z zadeklarowanymi systematycznymi wpływami) konto osobiste w Banku Spółdzielczym w Starej Białej.

Przeznaczenie kredytu:

Własne potrzeby konsumpcyjne lub/i konsolidacja zobowiązań.

Maksymalna wysokość kredytu:

Maksymalna wysokość kredytu uzależniona jest od Twoich dochodów, jednak nie więcej niż 50 000,00 zł.

Okres kredytowania:

Okres kredytowania wynosi do 4 lat.

Formy zabezpieczenia:

Forma zabezpieczenia spłaty kredytu ustalana jest indywidualnie z Klientem.

Udział własny:

Przy ubieganiu się o kredyt nie jest wymagane posiadanie środków własnych.

Spłata kredytu:

Termin spłaty kredytu dostosowany jest do indywidualnych możliwości i oczekiwań Klienta.

Oprocentowanie i opłaty

 • Oprocentowanie

Lp.

Rodzaj kredytu / okres kredytowania

Oprocentowanie stałe

Oprocentowanie zmienne

1.

Kredyt „Tania Gotówka”

-

do 4 lat

6,90%*

-

* dla posiadaczy Unikonta VIP oprocentowanie indywidualne ustalone z klientem

 • Prowizje

Prowizja naliczana jest od kwoty udzielonego kredytu/pożyczki lub od kwoty odnowienia kredytu (dotyczy kredytów odnawialnych w ROR), płatna jednorazowo, przed lub przy postawieniu kredytu do dyspozycji kredytobiorcy.

Lp.

Wyszczególnienie czynności

Stawka obowiązująca

Stawka minimalna

1.

Kredyt konsumencki "Tania Gotówka"*

5,00%

100,00 zł

 •  Pozostałe opłaty

Taryfa Prowizji i Opłat dot. Klientów Indywidualnych

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie:
całkowita kwota kredytu 10.000,00 zł., okres kredytowania 3 lata, miesięczna rata równa kredytu 308,38 zł, roczne oprocentowanie nominalne 6,90%, kwota odsetek 1.101,65 zł, prowizja za udzielenie kredytu 0% całkowitej kwoty kredytu, tj. 0,00 zł, koszt zabezpieczenia kredytu 0 zł, prowizja za prowadzenie konta w okresie kredytowania tj. 36 miesięcy wynosi 176,40 zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 8,41%, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 11.278,05 zł. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny wiarygodności i zdolności kredytowej Klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania raty kredytowej. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 01.04.2015 r.