Lokata Biała

 

 Dysponujesz wolnymi środkami finansowymi? Szukasz wysokiego oprocentowania, a nie chcesz blokować środków na długi czas?

Terminowa lokata oszczędnościowa „Biała” to trafny wybór.

Aktywuj swoje oszczędności i pozwól im zarabiać!

Korzyści

  • lokatę terminową założysz od 1.000 zł do 100.000,00 zł;
  • lokatę możesz założyć na okres 3 miesięcy;
  • atrakcyjne, stałe oprocentowanie w okresie obowiązywania umowy dla nowych środków*);
  • bez konieczności zakładania konta i innych produktów bankowych;
  • lokata to bezpieczna inwestycja Twoich pieniędzy, bezpieczeństwo ulokowanych środków zapewnia Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
  • lokatę założysz w placówkach Banku Spółdzielczego w Starej Białej.

*) Oferta wyłącznie dla nowych środków ulokowanych w Banku tj. stanowiących nadwyżkę ponad łączne saldo klienta złożone na indywidualnych i wspólnych rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, rachunkach oszczędnościowych, rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych prowadzonych przez Bank na koniec pierwszego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym zawarto lokatę „Biała” oraz niepochodzących z zlikwidowanych lokat w Banku Spółdzielczym w Starej Białej przez Posiadacza lokaty oraz jego małżonka, wstępnych i zstępnych.

Oprocentowanie

Lp.

Okres lokowania

Oprocentowanie stałe

1.

3 miesiące

2,50%

Lokata nieodnawialna

Lokata przyjmowana od dnia 01.07.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

(wyłącznie dla nowych środków ulokowanych w banku oraz w ramach przyznanego ogólnego limitu)