Lokata Sezonowa

 

Terminowa lokata oszczędnościowa odnawia się automatycznie i daje szeroki wybór okresu na jaki można ulokować środki.

Aktywuj swoje oszczędności i pozwól im zarabiać!

 

Korzyści

  • lokatę terminową założysz już od 500 zł;
  • lokatę możesz założyć na okres 1, 3, 6, 12 lub 24 miesięcy;
  • lokata ma charakter odnawialny, nie musisz więc pilnować terminu zapadalności lokaty – po zakończeniu okresu jej trwania lokata automatycznie odnowi się na taki sam okres wg stopy procentowej obowiązującej w dniu odnowienia;
  • lokata to bezpieczna inwestycja Twoich pieniędzy, bezpieczeństwo ulokowanych środków zapewnia Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
  • lokatę założysz w placówkach Banku Spółdzielczego w Starej Białej. Liczba lokat, które możesz otworzyć jest nieograniczona.

Oprocentowanie

Lp.

Okres lokowania

Oprocentowanie stałe

Oprocentowanie zmienne

1.

1 miesiąc

1,00%

-

2.

3 miesiące

1,25%

-

3.

6 miesięcy

1,50%

1,60%

4.

12 miesięcy

1,55%

1,65%

5.

24 miesiące

1,75%

1,70%

Lokata odnawialna.

Oprocentowanie zmienne oparte jest o stopę redyskonta weksli ogłaszaną przez Radę Polityki Pieniężnej skorygowaną o stałą marżę Banku, która:

a) dla rachunku w ust. 3 wynosi minus 0,15 pp.

b) dla rachunku w ust. 4. wynosi minus 0,10 pp.

c) dla rachunku w ust.5. wynosi minus 0,05 pp.