Lokata Sezonowa

Terminowa lokata oszczędnościowa odnawia się automatycznie i daje szeroki wybór okresu na jaki można ulokować środki.

Aktywuj swoje oszczędności i pozwól im zarabiać!

Korzyści

Lokata Sezonowa to:

 • lokata dostępna już od 500 zł;
 • lokatę możesz założyć na okres 1, 3, 6, 12 lub 24 miesięcy;
 • lokata ma charakter odnawialny, nie musisz więc pilnować terminu zapadalności lokaty – po zakończeniu okresu jej trwania lokata automatycznie odnowi się na taki sam okres wg stopy procentowej obowiązującej w dniu odnowienia;
 • lokata to bezpieczna inwestycja Twoich pieniędzy, bezpieczeństwo ulokowanych środków zapewnia Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
 • lokatę założysz w placówkach Banku Spółdzielczego w Starej Białej. Liczba lokat, które możesz otworzyć jest nieograniczona.

Szczegóły oferty

Dla kogo przeznaczony ?

 Rachunek oszczędnościowy  przeznaczony jest dla rolników, których podstawowym źródłem dochodów jest działalność rolnicza, działalność agroturystyczna itp,

 Rachunek umożliwia rozliczenia z tytułu:

 • dopłat bezpośrednich z Unii Europejskiej;
 • należności z produkcji sprzedaży;
 • zwrotu podatku VAT;
 • zwrotu ryczałtu;
 • rozliczeń z kontrahentami;
 • składek na rzecz KRUS.

Prowizje i opłaty

Lp.

Okres lokowania

Oprocentowanie stałe

Oprocentowanie zmienne

1.

1 miesiąc

1,00%

-

2.

3 miesiące

1,25%

-

3.

6 miesięcy

1,50%

1,60%

4.

12 miesięcy

1,55%

1,65%

5.

24 miesiące

1,75%

1,70%

Lokata odnawialna.

Oprocentowanie zmienne oparte jest o stopę redyskonta weksli ogłaszaną przez Radę Polityki Pieniężnej skorygowaną o stałą marżę Banku, która:

a) dla rachunku w ust. 3 wynosi minus 0,15 pp.

b) dla rachunku w ust. 4. wynosi minus 0,10 pp.

c) dla rachunku w ust.5. wynosi minus 0,05 pp.

 

Opłaty i prowizje

 •  Taryfa Prowizji i Opłat dot. Rolników
 •  Tabela oprocentowania dot. Rolników