Kredyt mieszkaniowy

Planujesz zamieszkać we własnym domu lub mieszkaniu? Kredyt mieszkaniowy to jeden z najtańszych i najszybszych sposobów na sfinansowanie tego celu. Podejmując decyzję weź pod uwagę ofertę Banku Spółdzielczego w Starej Białej dostosowaną do Twoich potrzeb.

 

Korzyści

 • indywidualne podejście do każdego klienta,
 • atrakcyjne oprocentowanie,
 • krótki okres oczekiwania na decyzję o przyznaniu kredytu,
 • ubezpieczenie brakującego wkładu własnego,
 • jeśli decydujesz się spłacić kredyt przed terminem – nie ponosisz żadnych dodatkowych opłat,
 • nie obawiaj się zawiłych procedur, maksymalnie je dla Ciebie uprościliśmy.

Podstawowe informacje

Kto może otrzymać kredyt?

Kredyt mogą otrzymać osoby fizyczne, które posiadają zdolność kredytową, obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz udokumentowane i stałe źródło dochodów.

Przeznaczenie kredytu:

Kredyt przeznaczony jest na :

 • zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z rynku pierwotnego lub wtórnego;
 • zakup własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego od spółdzielni mieszkaniowej z rynku wtórnego;
 • przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo własności;
 • zakup nieruchomości mieszkalnej wraz z jej wykończeniem/remontem;
 • budowę/rozbudowę/dokończenie budowy/domu jednorodzinnego systemem gospodarczym lub z udziałem generalnego wykonawcy;
 • zakup działki budowlanej;
 • zakup działki rekreacyjnej wraz z domkiem letniskowym;
 • zakup garażu/miejsca garażowego, postojowego;
 • inne cele związane z zaspokajaniem własnych potrzeb mieszkaniowych Kredytobiorcy, w szczególności na pokrycie kosztów partycypacji w kosztach budowy mieszkań przez towarzystwa budownictwa społecznego, spłatę kredytu mieszkaniowego.

Maksymalna wysokość kredytu:

Maksymalna wysokość kredytu uzależniona jest od dochodów Klienta i wartości nieruchomość stanowiącej zabezpieczenie kredytu. 

Okres kredytowania:

Okres kredytowania wynosi do 25 lat.

Formy zabezpieczenia:

Podstawowe zabezpieczenie kredytu stanowi hipoteka i cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych.

Udział własny:

Przy ubieganiu się o kredyt wymagane jest posiadanie 20 % wkładu własnego.

Spłata kredytu:

Kredyt będzie spłacany w ratach miesięcznych - równych lub malejących z możliwością zastosowania karencji w spłacie kapitału kredytu.  

Oprocentowanie i opłaty

 • Oprocentowanie

   Lp.

Rodzaj/cel kredytu oraz wysokość wkładu własnego

Oprocentowanie zmienne*

 

 • wkład własny powyżej 30 % wartości nakładów

-   dla posiadaczy Unikonta BANKIER

-   dla posiadaczy Unikonta VIP

-   w pozostałych przypadkach

 • wkład własny do 30% wartości nakładów

-   dla posiadaczy Unikonta BANKIER

-   dla posiadaczy Unikonta VIP

-   w pozostałych przypadkach

 

WIBOR 6M + marża 1,50 p.p.

indywidualne ustalone z klientem

WIBOR 6M + marża 2,50 p.p.

 

WIBOR 6M + marża 1,75 p.p.

indywidualne ustalone z klientem

WIBOR 6M + marża 3,00 p.p.

* z zastrzeżeniem warunku iż łącznie oprocentowanie kredytu nie może być niższe niż 3% w stosunku rocznym

 * dla posiadaczy Unikonta VIP oprocentowanie indywidualne ustalone z klientem

 • Prowizje

Prowizja naliczana jest od kwoty udzielonego kredytu/pożyczki lub od kwoty odnowienia kredytu (dotyczy kredytów odnawialnych w ROR), płatna jednorazowo, przed lub przy postawieniu kredytu do dyspozycji kredytobiorcy.

Lp.

Wyszczególnienie czynności

Stawka obowiązująca

Stawka minimalna

-

a) Kredyt mieszkaniowy, Mieszkanie dla Młodych

1,50%

100,00 zł

 •  Pozostałe opłaty

Taryfa Prowizji i Opłat dot. Klientów Indywidualnych