Kredyt na zakup "Pojazdów"

Potrzebujesz gotówki na wymarzony samochód, skuter- skorzystaj z kredytu na zakup pojazdów w Banku Spółdzielczym w Starej Białej.

 

Korzyści

 • atrakcyjne oprocentowanie,
 • szybka decyzja kredytowa – nawet w 1 dzień,
 • pieniądze odbierasz w gotówce, albo w formie przelewu,
 • dzięki kredytowi sfinansujesz zakup nowego bądź używanego samochodu,
 • Sam podejmujesz decyzję, jak spłacasz kredyt – w ratach stałych lub malejących,
 • jeśli decydujesz się spłacić kredyt przed terminem – nie ponosisz żadnych dodatkowych opłat,
 • nie obawiaj się zawiłych procedur, maksymalnie je dla Ciebie uprościliśmy.

Podstawowe informacje

Kto może otrzymać kredyt?

 • Kredyt mogą otrzymać osoby fizyczne, które posiadają zdolność kredytową, obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz udokumentowane i stałe źródło dochodów.

Przeznaczenie kredytu:

 • Kredyt przeznaczony jest na zakup pojazdu silnikowego:
  • nowego,
  • używanego, lecz nie starszego niż 5 lat od daty produkcji pojazdu.

Maksymalna wysokość kredytu:

 • Maksymalna wysokość kredytu wynosi 100 000,00 zł.

Okres kredytowania:

 • Okres kredytowania wynosi do 6 lat.

Formy zabezpieczenia:

 • Zabezpieczeniem spłaty kredytu są:
  • zastaw rejestrowy,
  • cesja z polisy ubezpieczeniowej – AC; kwota ubezpieczenia musi być co najmniej równa wartości brutto pojazdu obciążonego zabezpieczeniem na rzecz Banku.

Udział własny:

 • Przy ubieganiu się o kredyt nie jest wymagane posiadanie środków własnych.

Spłata kredytu:

 • Termin spłaty kredytu dostosowany jest do indywidualnych możliwości i oczekiwań Klienta.

Prowizje i opłaty

 • Oprocentowanie

Lp.

Rodzaj kredytu / okres kredytowania

Oprocentowanie stałe

Oprocentowanie zmienne

1.

Kredyt na zakup pojazdów

-

do 1 roku

7,50%*

-

-

od 1 roku do 3 lat

8,00%*

-

-
od 3 do 6 lat 8,50%* -

* dla posiadaczy Unikonta VIP oprocentowanie indywidualne ustalone z klientem

 • Prowizje

Prowizja naliczana jest od kwoty udzielonego kredytu/pożyczki lub od kwoty odnowienia kredytu (dotyczy kredytów odnawialnych w ROR), płatna jednorazowo, przed lub przy postawieniu kredytu do dyspozycji kredytobiorcy.

Lp.

Wyszczególnienie czynności

Stawka obowiązująca

Stawka minimalna

1.

Kredyt na zakup pojazdów silnikowych

2,00%

100,00 zł

 •  Pozostałe opłaty

Taryfa Prowizji i Opłat dot. Klientów Indywidualnych

*Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie:
całkowita kwota kredytu 40.000,00 zł., okres kredytowania 5 lata, miesięczna rata równa kredytu 820,76 zł, roczne oprocentowanie nominalne 8,50%, kwota odsetek 9.245,91 zł, prowizja za udzielenie kredytu 2% całkowitej kwoty kredytu, tj. 800,00 zł (przyjęto założenie, iż prowizja finansowana jest ze środków własnych Kredytobiorcy), koszt zabezpieczenia kredytu 200,00 zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 10,01%, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 50.245,91 zł. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny wiarygodności i zdolności kredytowej Klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania raty kredytowej. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 01.04.2015 r.