Podstawowy Rachunek Płatniczy

Konto PRP to podstawowy rachunek płatniczy wprowadzony znowelizowaną ustawą o usługach płatniczych. Możesz je otworzyć, jeśli nie masz innego rachunku płatniczego (oszczędnościowo-rozliczeniowego) w PLN w Polsce. Konto umożliwia wyłącznie wykonywanie transakcji określonych ustawą o usługach płatniczych.  

Korzyści

 

  • Brak prowizji za prowadzenie rachunku, za wydanie i użytkowanie karty płatniczej;
  • 5 darmowych krajowych transakcji z tytułu polecenia przelewu, zleceń stałych;
  • 5 darmowych transakcji z tytułu wypłat i wpłat gotówki przy użyciu bankomatów/wpłatomatów nienależących do Banku znajdujących się na terenie kraju oraz na terytorium innego państwa członkowskiego EOG;
  • Darmowa wypłata w ramach usługi cash back.

Dla kogo ?

Dla osób, które nie posiadają innego rachunku płatniczego w Polsce.

Opłaty i prowizje

Lp.

Rodzaj rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Oprocentowanie zmienne

1.

„Podstawowy rachunek płatniczy”

0,00%

Środki zgromadzone na rachunku są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, którą określa decyzja Zarządu Banku.

 

 Tabela Prowizji i Opłat

Dokument dotyczący opłat