Wygodne Konto dla Klientów ZUS

Dla kogo ?

Dla osób posiadających uprawnienia do otrzymania świadczenia emerytalno – rentowego z ZUS, które nie ukończyły 80 roku życia oraz od dnia 13.11.2017 r. nie były posiadaczem lub współposiadaczem żadnego rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w BS w Starej Białej.

Zalety promocji:

 • 1 zł. miesięcznie za prowadzenie rachunku;
 • wydanie i obsługę karty zbliżeniowej MasterCard bez opłat;
 • nowoczesną aplikację mobilną do codziennego bankowania bez opłat;
 • wypłaty gotówki w bankomatach za granicą bez opłat;
 • wypłaty gotówki „cashback” – bez opłat;
 • 0 zł.-za wypłaty z ponad 4000 bankomatów banków spółdzielczych, SGB-Banku S.A. i BPS S.A. na   terenie całej Polski;
 • jedynie 3 zł. za wypłaty z bankomatów krajowych, innych niż wskazane powyżej;

roczne darmowe ubezpieczenie Assistance

Ponadto roczne darmowe ubezpieczenie Assistance dla posiadaczy rachunku bankowego

(koszt ubezpieczenia ponosi Bank Spółdzielczy).

Ubezpieczenie obejmuje:

 • pomoc podczas podróży samochodem;
 • pomoc w domu;
 • pomoc medyczną podczas podróży zagranicznej;
 • pomoc medyczną na terenie RP;
 • ubezpieczenie bagażu podróżnego;
 • infolinię podróżną;
 • infolinię medyczną.

Po roku składka w wysokości 0,60 zł miesięcznie pobierana z ROR niezależnie od liczby współposiadaczy ROR objętych ubezpieczeniem Assistance.