Rachunek lokacyjny

Jeśli posiadasz nadwyżki finansowe, które chcesz pomnożyć, otwórz rachunek lokacyjny łączący w sobie zalety lokaty terminowej z łatwym dostępem do zgromadzonych na nim środków.

Korzyści

  • atrakcyjne oprocentowanie uzależnione od kwoty środków zgromadzonych na rachunku;
  • wpłacasz, kiedy chcesz i ile chcesz, zarówno gotówką jak i przelewem;
  • Twoje środki zarabiają tak długo jak sobie życzysz;
  • kapitalizacja odsetek: miesięczna;
  • wypłacasz środki z rachunku bez ryzyka utraty odsetek;
  • raz w miesiącu dokonasz wypłaty lub przelewu za darmo;
  • otwarcie i prowadzenie rachunku jest całkowicie bezpłatne;

Prowizje i opłaty

Lp.

Rodzaj rachunku

Oprocentowanie zmienne

  Rachunek lokacyjny  
1. dla kwot od 0 do 49.999,99 zł. 0,50 %
2. dla kwot od 50.000,00 zł. do 99.999.99 zł. 0,75 %
3. dla kwot od 100.000,00 zł. 1,00 %

Środki zgromadzone na rachunkach są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej przy czym kapitalizacja odsetek odbywa się w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego.

Rachunek lokacyjny dedykowany jest dla posiadaczy rachunków bieżących: BIZNES START, BIZNES STANDARD, BIZNES PREMIUM, INSTYTUCJA,   NON-PROFIT, MIESZKANIE, BIURO

Oprocentowanie salda środków na rachunku lokacyjnym uzależnione jest od wysokości tego salda.

Oprocentowanie rachunku lokacyjnego oparte jest o stopę redyskonta weksli ustalaną przez Radę Polityki Pieniężnej skorygowaną o stałą marżę Banku, która:

  • dla rachunku w ust. 1. wynosi minus 1,25p.p
  • dla rachunku w ust. 2. wynosi minus 1,00 p.p.
  • dla rachunku w ust. 3. wynosi minus 0,75 p.p.

 

Tabela Prowizji i Opłat


Jak założyć rachunek?
Wystarczy posiadać w banku rachunek rozliczeniowy i podpisać umowę rachunku lokacyjnego.