Kredyt Rewolwingowy

Kredyt rewolwingowy przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem Twojego firmy. Środki z kredytu zapewniają utrzymanie płynności finansowej.

Każdy wpływ na rachunek zaliczany jest na spłatę kredytu i powoduje automatyczne odnowienie limitu kredytowego o kwotę dokonanej spłaty.

Korzyści

 • udzielany w formie odnawialnej linii kredytowej;
 • każdy wpływ na rachunek bieżący zaliczany jest na spłatę kredytu, powodując jednocześnie automatyczne odnowienie się kwoty limitu o kwotę dokonanej spłaty;
 • niskie koszty – odsetki pobierane są tylko za faktycznie wykorzystany kredyt;
 • minimum formalności;
 • indywidualne zasady spłaty kredytu - jednorazowo bądź w ratach;
 • szybka decyzja kredytowa;

Podstawowe Informacje

Kto może otrzymać kredyt?

 • Kredyt mogą otrzymać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki prawa handlowego oraz inne osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, posiadające zdolność prawną.

Przeznaczenie kredytu:

Finansowanie stałych nakładów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej tj.:

 • zapasy o charakterze stałym,
 • należności o charakterze stałym,
 • inne bieżące potrzeby związane z prowadzeniem działalności.

Warunki udzielenia:

 • posiadanie w banku rachunku bieżącego od co najmniej 6-ciu miesięcy (przy czym bank może uwzględnić okres prowadzenia rachunku w innym banku lub odstąpić od tego wymogu),
 • złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją,
 • posiadanie zdolności kredytowej,
 • zawarcie umowy o kredyt,
 • ustanowienie zabezpieczeń.

Okres kredytowania:

 • Okres kredytowania wynosi do 12 miesięcy. Istnieje również możliwość odnowienia kredytu na kolejny okres, bez konieczności jego spłaty. 

Formy zabezpieczenia:

 • Wszystkie stosowane w banku formy zabezpieczeń. Forma zabezpieczenia spłaty kredytu ustalana jest indywidualnie z Klientem.

Udział własny:

 • Przy ubieganiu się o kredyt nie jest wymagane posiadanie środków własnych.

Spłata kredytu:

 • Termin spłaty kredytu dostosowany jest do indywidualnych możliwości i oczekiwań Klienta.

Oprocentowanie i opłaty

 • Oprocentowanie

Lp.

Rodzaj kredytu / okres kredytowania

Oprocentowanie zmienne

1.

Kredyt rewolwingowy

9,90%

WIBOR 1M

+ marża 4,50 p.p.

Prowizje i Opłaty