Rachunek oszczędnościowy "Skarbonka"

 

Jeżeli chcesz ulokować swoje pieniądze w bezpieczny sposób zyskując przy tym gwarancję atrakcyjnego oprocentowania i swobodę korzystania to Konto Oszczędnościowe jest dla Ciebie.

Aktywuj swoje oszczędności i pozwól im zarabiać!

 

Korzyści

  • bezpłatne otwarcie rachunku;
  • bezpłatne prowadzenie rachunku;
  • możliwość bezpłatnego dostępu do rachunku przez Internet (w przypadku posiadania konta osobistego oraz podpisanej umowy o świadczenie usług bankowości elektronicznej);
  • 0 zł za pierwszą wypłatę gotówkową w miesiącu lub przelew krajowy;
  • korzystne oprocentowanie;
  • miesięczna kapitalizacja odsetek;
  • pieniądze do dyspozycji w każdej chwili;

Oprocentowanie

Lp.

Rodzaj rachunku

Oprocentowanie zmienne

 

Rachunek oszczędnościowy „SKARBONKA”

1.

od     kwoty 100 zł do 999,99 zł

0,25%

2.

od 1.000 zł do 9.999,99 zł

0,75%

3.

od   10.000 zł do 49.999,99 zł

1,25%

4.

od 50.000 zł

1,75%

Środki zgromadzone na rachunkach są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej przy czym kapitalizacja odsetek odbywa się w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego.

 

Rachunek „Skarbonka” dedykowany jest dla posiadaczy rachunków: oszczędnościowo-rozliczeniowych   oraz   rozliczeniowych „BIZNES-AGRO” . Oprocentowanie salda środków na rachunku „Skarbonka” uzależnione jest od wysokości tego salda.

 

Oprocentowanie wymienionych rachunków oparte jest o stopę redyskonta weksli ogłaszaną przez Radę Polityki Pieniężnej skorygowaną o stałą marżę Banku, która:

a) dla rachunku w ust.1 wynosi minus 1,5 pp.

b) dla rachunku w ust.2 wynosi minus 1,0 pp.

c) dla rachunku w ust 3 wynosi minus 0,50 pp.

d) dla rachunku w ust.4 wynosi 0 pp.