Rachunek oszczędnościowy "Skarbonka"

Jeżeli chcesz ulokować swoje pieniądze w bezpieczny sposób zyskując przy tym gwarancję atrakcyjnego oprocentowania i swobodę korzystania to Konto Oszczędnościowe jest dla Ciebie.

Aktywuj swoje oszczędności i pozwól im zarabiać!

Korzyści

Rachunek Skarbonka to:

 • bezpłatne otwarcie rachunku;
 • bezpłatne prowadzenie rachunku;
 • możliwość bezpłatnego dostępu do rachunku przez Internet (w przypadku posiadania konta osobistego oraz podpisanej umowy o świadczenie usług bankowości elektronicznej);
 • 0 zł za pierwszą wypłatę gotówkową w miesiącu lub przelew krajowy;
 • korzystne oprocentowanie;
 • miesięczna kapitalizacja odsetek;
 • pieniądze do dyspozycji w każdej chwili;

Szczegóły oferty

Dla kogo przeznaczony ?

 Rachunek oszczędnościowy  przeznaczony jest dla rolników, których podstawowym źródłem dochodów jest działalność rolnicza, działalność agroturystyczna itp,

 Rachunek umożliwia rozliczenia z tytułu:

 • dopłat bezpośrednich z Unii Europejskiej;
 • należności z produkcji sprzedaży;
 • zwrotu podatku VAT;
 • zwrotu ryczałtu;
 • rozliczeń z kontrahentami;
 • składek na rzecz KRUS.

Oprocentowanie

Lp.

Rodzaj rachunku

Oprocentowanie zmienne

 

Rachunek oszczędnościowy „SKARBONKA”

1.

od     kwoty 100 zł do 999,99 zł

0,25%

2.

od 1.000 zł do 9.999,99 zł

0,75%

3.

od   10.000 zł do 49.999,99 zł

1,25%

4.

od 50.000 zł

1,75%

Środki zgromadzone na rachunkach są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej przy czym kapitalizacja odsetek odbywa się w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego.

 

Rachunek „Skarbonka” dedykowany jest dla posiadaczy rachunków: oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz     rozliczeniowych „BIZNES-AGRO” . Oprocentowanie salda środków na rachunku „Skarbonka” uzależnione jest od wysokości tego salda.

 

Oprocentowanie wymienionych rachunków oparte jest o stopę redyskonta weksli ogłaszaną przez Radę Polityki Pieniężnej skorygowaną o stałą marżę Banku, która:

a) dla rachunku w ust.1 wynosi minus 1,5 pp.

b) dla rachunku w ust.2 wynosi minus 1,0 pp.

c) dla rachunku w ust 3 wynosi minus 0,50 pp.

d) dla rachunku w ust.4 wynosi 0 pp.

Opłaty i prowizje

 •  Taryfa Prowizji i Opłat dot. Rolników
 •  Tabela oprocentowania dot. Rolników