banery-internet-start.jpg

Unikonto Start

 

Korzyści

  • 0 zł. - za otwarcie i prowadzenie rachunku;
  • 0 zł. -za przelewy krajowe złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu;
  • 0 zł. -za dostęp do rachunku przez elektroniczne kanały dostępu;
  • 0 zł. -za wypłaty i wpłaty w kasie banku;
  • 0 zł. -za wypłaty z ponad 4000 bankomatów banków spółdzielczych , SGB-Banku S.A. i BPS S.A. na   terenie całej Polski;
  • 2,00 zł. za wypłaty z bankomatów krajowych, innych niż wskazane powyżej;
  • 0 zł. – za dostęp do aplikacji mobilnej, dzięki której będziesz mógł dokonywać szybkich i wygodnych płatności telefonem komórkowym.
  • Możliwość uzyskania kredytu odnawialnego do wysokości sześciokrotności średnich miesięcznych wpływów (dotyczy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę);
  • Atrakcyjne warunki udzielania kredytu gotówkowego oraz kredytu na cele mieszkaniowe;
  • Możliwość oszczędzania na koncie oszczędnościowym lub na wybranych lokatach terminowych.

Dla kogo ?

Rachunek Unikonto START przeznaczony jest dla osób od 13 do 35 roku życia, uczących się, studiujących i pracujących.

Po ukończeniu przez Posiadacza 35 lat, rachunek zostaje automatycznie przekształcony w rachunek Unikonto Standard z zachowaniem numeru konta, historii, loginu i hasła dostępu do serwisu bankowości elektronicznej.

Opłaty i prowizje

Lp.

Rodzaj rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Oprocentowanie zmienne

1.

UNIKONTO START

0,00%

Środki zgromadzone na rachunkach są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej przy czym kapitalizacja odsetek odbywa się w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego.

 Oprocentowanie rachunków wymienionych w ust.1 określa decyzja Zarządu Banku.

 

Tabela Prowizji i Opłat