banery-internet-vip.jpg

Unikonto VIP

 

Korzyści

  • 0 zł. - za otwarcie i prowadzenie rachunku;
  • 0 zł. -za przelewy krajowe złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu;
  • 0 zł. -za wypłaty i wpłaty w kasie banku;
  • 0 zł. -za wypłaty z ponad 4000 bankomatów banków spółdzielczych , SGB-Banku S.A. i BPS S.A. na   terenie całej Polski;
  • 2,00 zł za wypłaty z bankomatów krajowych, innych niż wskazane powyżej;
  • Możliwość uzyskania kredytów i pożyczek dostępnych w ofercie Banku na warunkach negocjowanych;
  • Dostęp do aplikacji mobilnej, dzięki której będziesz mógł dokonywać szybkich i wygodnych płatności telefonem komórkowym;
  • Atrakcyjne oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunku;
  • Możliwość oszczędzania na koncie oszczędnościowym lub na wybranych lokatach terminowych.

Dla kogo ?

Rachunek Unikonto VIP przeznaczony jest dla osób zajmujących stanowiska kierownicze (tj. dyrektor, kierownik, główny księgowy) lub będący menedżerem, członkiem Rady Nadzorczej/Zarządu.

Opłaty i prowizje

Lp.

Rodzaj rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Oprocentowanie zmienne

1.

UNIKONTO VIP

0,75%

Środki zgromadzone na rachunkach są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej przy czym kapitalizacja odsetek odbywa się w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego.

 Oprocentowanie rachunku wymienionego w ust.1 oparte jest o stopę redyskonta weksli ogłaszaną przez Radę Polityki Pieniężnej skorygowaną o stałą marżę Banku, która wynosi minus 1,00 pp.

 

 Tabela Prowizji i Opłat