Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym to idealny pakiet korzyści i doskonała forma rozwoju Twojej firmy. Kredyt otrzymujesz w formie jednej umowy, dzięki której możesz sfinansować bieżące potrzeby związane ze specyfiką produkcji lub wykonywanych usług.

Korzyści

 • atrakcyjne oprocentowanie;
 • nie musisz składać odrębnych dyspozycji, by mieć dostęp do swoich pieniędzy;
 • każdy wpływ na rachunek bieżący jest zaliczany na spłatę kredytu, powodując jego odnowienie o kwotę dokonanej wpłaty do wysokości przyznanego limitu kredytowego;
 • bardzo niskie koszty spłaty – odsetki pobierane są tylko za faktycznie wykorzystany kredyt;
 • wykorzystanie następuje w formie gotówkowej lub bezgotówkowej;
 • szybka decyzja kredytowa.

Podstawowe Informacje

Kto może otrzymać kredyt?

 • Kredyt mogą otrzymać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki prawa handlowego oraz inne osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, posiadające zdolność prawną.

Przeznaczenie kredytu:

 • Finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług.

Warunki udzielenia:

 • posiadanie w banku rachunku bieżącego od co najmniej 6-ciu miesięcy

(przy czym bank może uwzględnić okres prowadzenia rachunku w innym banku lub odstąpić od tego wymogu),

 • złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją,
 • posiadanie zdolności kredytowej,
 • zawarcie umowy o kredyt,
 • ustanowienie zabezpieczeń.

Okres kredytowania:

 • Okres kredytowania wynosi do 12 miesięcy (w uzasadnionych przypadkach na okres do 24 miesięcy). Istnieje również możliwość odnowienia kredytu na kolejny okres, bez konieczności jego spłaty. 

Formy zabezpieczenia:

 • Wszystkie stosowane w banku formy zabezpieczeń. Forma zabezpieczenia spłaty kredytu ustalana jest indywidualnie z Klientem.

Udział własny:

 • Przy ubieganiu się o kredyt nie jest wymagane posiadanie środków własnych.

Spłata kredytu:

 • Termin spłaty kredytu dostosowany jest do indywidualnych możliwości i oczekiwań Klienta.

Oprocentowanie i opłaty

 • Oprocentowanie

Lp.

Rodzaj kredytu

Oprocentowanie zmienne

1.

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

 

9,90 %

WIBOR 1M

+ marża 4 p.p.

Prowizje i Opłaty