Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym  może być przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb obrotowych Twojej firmy , na doraźne, sezonowe potrzeby kredytowe spowodowane specyfiką produkcji lub świadczonych usług.

Kredyt ten pozwala na regulowanie bieżących zobowiązań ze środków kredytowych nie związanych z inwestycjami, jeśli nie możesz ich zapłacić ze środków własnych.

Korzyści

 • atrakcyjne oprocentowanie;
 • dowolny cel kredytowy związany z bieżącą działalnością gospodarczą;
 • indywidualne zasady spłaty kredytu - jednorazowo bądź w ratach;
 • nie musisz dokonywać rozliczenia kredytu;
 • dogodne formy zabezpieczeń;
 • szybka decyzja kredytowa.

Podstawowe Informacje

Kto może otrzymać kredyt?

 • Kredyt mogą otrzymać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki prawa handlowego oraz inne osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, posiadające zdolność prawną.

Przeznaczenie kredytu:

 • Finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług; VAT

Warunki udzielenia:

 • posiadanie w banku rachunku bieżącego od co najmniej 6-ciu miesięcy(przy czym bank może uwzględnić okres prowadzenia rachunku w innym banku lub odstąpić od tego wymogu),
 • złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją,
 • posiadanie zdolności kredytowej,
 • zawarcie umowy o kredyt,
 • ustanowienie zabezpieczeń.

Okres kredytowania:

 • Okres kredytowania wynosi do 12 miesięcy, w uzasadnionych przypadkach na okres do 36 miesięcy.

Formy zabezpieczenia:

 • Wszystkie stosowane w banku formy zabezpieczeń. Forma zabezpieczenia spłaty kredytu ustalana jest indywidualnie z Klientem.

Udział własny:

 • Przy ubieganiu się o kredyt nie jest wymagane posiadanie środków własnych.

Spłata kredytu:

 • Termin spłaty kredytu dostosowany jest do indywidualnych możliwości i oczekiwań Klienta.

Oprocentowanie i opłaty

 • Oprocentowanie

Lp.

Rodzaj kredytu / okres kredytowania

Oprocentowanie zmienne

1.

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

-

do 1 roku

WIBOR 1M + marża 4,00 p.p.

-

powyżej 1 roku

WIBOR 1M + marża 4,50 p.p.

Prowizje i Opłaty