WŁADZE BANKU

 Zarząd Banku Spółdzielczego w Starej Białej składa się z trzech osób. Członkowie Zarządu powoływani są przez Radę Nadzorczą na czas nieokreślony. Zarząd Banku działając w interesie Banku ma na względzie cele oraz zasady prowadzenia działalności przez Bank określone przez przepisy prawa, regulacje wewnętrzne oraz rekomendacje nadzorcze.

 

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Starej Białej składa się z członków wybieranych przez Zebrania Grup Członkowskich na okres wspólnej kadencji trwającej cztery lata. Kompetencje, uprawnienia i obowiązki są wyszczególnione w ustawie Prawo spółdzielcze oraz Statucie Banku.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Starej Białej  

Marcin Łukasik                - Prezes Zarządu

 

Maria Wrońska            - Wiceprezes Zarządu, Główny Księgowy

 

Renata Bartnik             - Wiceprezes Zarządu ds. handlowych

 

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Starej Białej

Mieczysław Kowalewski  - Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

Jan Kołodziejski  - Zastępca Przewodniczącego

 

Lech Drohomirecki  - Sekretarz

 

Jan Adamczyk  - Członek

 

Ewa Kacperska  - Członek

 

Włodzimierz Kajkowski  - Członek

 

Mieczysław Koziorowski  - Członek

 

Marek Moderacki  - Członek

 

Adam Sierocki  - Członek

 

Marek Żakowski  - Członek