Zastrzeganie kart oraz środka identyfikacji elektronicznej

 

Zadzwoń również do placówki Banku Spółdzielczego w Starej Białej pod numer (24) 364-27-23.

 

 Zastrzeżenie środka identyfikacji elektronicznej

 W przypadku utraty lub nieuprawnionego użycia środka identyfikacji elektronicznej należy niezwłocznie telefonicznie zastrzec ten środek, podając swoje dane personalne. Za środki identyfikacji elektronicznej uznaje się:

  • loginy i hasła dostępu do systemu,
  • listy haseł jednorazowych,
  • telefony, na które wysyłane są hasła SMS,
  • certyfikaty kwalifikowane.

Zastrzeżenia należy dokonać dzwoniąc pod numer (24) 364 27 23 lub pod innymi numerami telefonów wskazanymi i aktualizowanymi przez Bank w komunikacie zamieszczonym w placówkach Banku lub na stronie internetowej Banku.