Bank Spółdzielczy w Starej Białej z siedzibą w Białej, 09-411 Biała, ul. Bankowa 1,

informuje, że jest zainteresowany sprzedażą:

nieruchomości gruntowej położonej w m. Mańkowo 37C, gm. Stara Biała, oznaczonej jako działka gruntu nr 36/20 o pow. 0,6507 ha, dla której Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PL1P/00115909/6, zabudowaną stalowo-murowaną halą produkcyjno-usługową z częścią socjalno-biurową o pow. zab. 1.559 m2 oraz murowanym budynkiem magazynowym o pow. zab. 276,00 m2. Nieruchomość można oglądać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu pod numerem tel. 509-601-155. Podmioty zainteresowane podjęciem rokowań w celu zakupu nieruchomości winny złożyć w siedzibie Banku w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r. wstępną deklarację zakupu nieruchomości dostępną na stronie www.bsstarabiala.pl w zakładce Ogłoszenia.

Wstępna deklaracja zakupu: „Nieruchomość – Mańkowo” – Pobierz