Bank Spółdzielczy w Starej Białej przygotował promocję dla pilnych uczniów w której nagradzane są dobre oceny. Zyskać można nawet 200 zł!

Aby wziąć udział w promocji wystarczy, że rodzic:

  1. Posiada lub otworzy rachunek ROR w Banku Spółdzielczym w Starej Białej;
  2. Założy w Internet Bankingu lub aplikacji Nasz Bank, Konto Nasz Bank Junior, którego użytkownikiem będzie małoletni w wieku od 7 do 13 roku życia;
  3. Przyniesie świadectwo lub zaświadczenie o ukończeniu szkoły za okres półrocza – z średnią ocen nie niższą niż 5,0 dla osoby małoletniej dla której otwarty został Rachunek (warunek nie dotyczy małoletniego uczęszczającego do klas 1-3);
  4. Dziecko wykona jedną transakcję za pomocą usługi BLIK lub kartą przedpłaconą;
  5. Wyrazi wszystkie zgody na formularzu „Zgody i oświadczenia”.

 Nagrodą jest jednorazowe świadczenie pieniężne:

  • 100 zł (sto złotych) – dla uczestnika, który jest opiekunem małoletniego uczęszczającego do klas 1-3;
  • 200 zł (dwieście złotych) – dla uczestnika, który jest opiekunem małoletniego uczęszczającego do klas 4-7.

W przypadku otwarcia Rachunku dla tego samego małoletniego przez 2 przedstawicieli ustawowych, nagroda może zostać przyznana jednemu przedstawicielowi ustawowemu. O możliwości przyznania nagrody decyduje kolejność rejestracji w promocji. Przekazanie nagrody nastąpi na rachunek małoletniego w kolejnym miesiącu po zrealizowaniu wszystkich warunków umowy.

Ze specjalnej oferty banku mogą skorzystać uczniowie szkół podstawowych w wieku od 7 do 13 lat. Świadectwo lub zaświadczenie należy przedstawić do wglądu w placówce banku

Promocja trwa od dnia 26 lutego 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Przyjdź do dowolnej placówki Banku Spółdzielczego w Starej Białej i zapytaj o ofertę dla dzieci.

Regulamin promocji Prymus

Zaświadczenie o średniej ocen