Jeśli prowadzisz gospodarstwo rolne i jesteś płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), to od 1 stycznia 2022 r. składki KRUS uregulujesz wg nowych zasad.

 

Od 1 stycznia 2022 r. udostępnione zostaną specjalne rachunki bankowe, po dwa dla każdego Oddziału Regionalnego KRUS, jeden dla wpłat na ubezpieczenie społeczne rolników, drugi dla wpłat na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z tabelą poniżej.

 

W przypadku rolników będących płatnikami podatku VAT, przy realizacji płatności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, wskazać należy wyłącznie nowe numery rachunków bankowych. Jeśli w momencie realizacji płatności saldo Pani/Pana rachunku VAT będzie niezerowe, to środki zostaną pobrane z tego rachunku (do wysokości salda).

 

Jeżeli płatność z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników lub ubezpieczenie zdrowotne zostanie dokonana na dotychczas wykorzystywany  numer rachunku bankowego, to przelew zostanie zrealizowany, jednak nie zostaną wykorzystane środki zgromadzone na rachunku VAT.

 

Ważne! 
Dokonując wpłaty składek (przelewu), koniecznie należy podać odpowiedni numer rachunku bankowego, a także identyfikator płatnika składek (numer UNO) lub pełne dane osobowe, pozwalające na identyfikację płatnika składek (osoby ubezpieczonej). Wskazanie wyłącznie imienia i nazwiska nie pozwoli na ustalenie właściwej osoby w systemie informatycznym KRUS.  

 

Numery rachunków bankowych, dedykowanych rolnikom będącym płatnikami VAT, w zależności od Oddziału Regionalnego KRUS i rodzaju ubezpieczenia, zawiera poniższa tabela.

Nazwa OR KRUS Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na ubezpieczenie zdrowotne
KRUS Oddział Regionalny w Warszawie 42 1010 1010 0032 7413 7700 0011 15 1010 1010 0032 7413 7700 0012
KRUS Oddział Regionalny w Białymstoku 30 1010 1049 0109 9513 7700 0011 03 1010 1049 0109 9513 7700 0012
KRUS Oddział Regionalny w Bydgoszczy 65 1010 1078 0024 5313 7700 0011 38 1010 1078 0024 5313 7700 0012
KRUS Oddział Regionalny w Gdańsku 98 1010 1140 0155 9613 7700 0011 71 1010 1140 0155 9613 7700 0012
KRUS Oddział Regionalny w Częstochowie 28 1010 1212 0007 4913 7700 0011 98 1010 1212 0007 4913 7700 0012
KRUS Oddział Regionalny w Kielcach 44 1010 1238 0840 5513 7700 0011 17 1010 1238 0840 5513 7700 0012
KRUS Oddział Regionalny w Koszalinie 77 1010 1599 0184 1213 7700 0011 50 1010 1599 0184 1213 7700 0012
KRUS Oddział Regionalny w Krakowie 50 1010 1270 0006 2213 7700 0011 23 1010 1270 0006 2213 7700 0012
KRUS Oddział Regionalny w Lublinie 51 1010 1339 0770 0213 7700 0011 24 1010 1339 0770 0213 7700 0012
KRUS Oddział Regionalny w Łodzi 38 1010 1371 0007 5213 7700 0011 11 1010 1371 0007 5213 7700 0012
KRUS Oddział Regionalny w Olsztynie 77 1010 1397 0056 3013 7700 0011 50 1010 1397 0056 3013 7700 0012
KRUS Oddział Regionalny w Opolu 39 1010 1401 0050 4713 7700 0011 12 1010 1401 0050 4713 7700 0012
KRUS Oddział Regionalny w Poznaniu 55 1010 1469 0021 5013 7700 0011 28 1010 1469 0021 5013 7700 0012
KRUS Oddział Regionalny w Rzeszowie 50 1010 1528 0004 4613 7700 0011 23 1010 1528 0004 4613 7700 0012
KRUS Oddział Regionalny we Wrocławiu 96 1010 1674 0070 7013 7700 0011 69 1010 1674 0070 7013 7700 0012
KRUS Oddział Regionalny w Zielonej Górze 97 1010 1704 0038 9613 7700 0011 70 1010 1704 0038 9613 7700 0012

Więcej na stronie: www.krus.gov.pl