Konto Internetowe

Kontroluj swój domowy budżet dzięki kontu internetowemu w Banku Spółdzielczym w Starej Białej. Szybki dostęp do rachunku osobistego, rachunku oszczędnościowego, kart płatniczych, lokat, kredytów, wraz ze szczegółowymi informacjami na temat poszczególnych produktów. Internet Banking obniża koszty prowadzenia rachunku. Sprawdź Korzyści !

  • Bezpieczeństwo – maksymalny poziom bezpieczeństwa, zapewniony dzięki szyfrowanemu połączeniu ,
  • Intuicyjny i funkcjonalny wygląd – użytkownik w każdym wieku z łatwością sprawdzi stan konta, zrobi przelew czy sprawdzi historie transakcji,
  • Wersja Mobilna – korzystaj z usług bankowych gdziekolwiek jesteś. Twoje konto dostępne będzie na smartfonie i tablecie (z systemem Android, iOS, Windows phone, Firefox OS,).


>>>Kliknij i Sprawdź Wersje DEMO<<<

Wersja Demo Konta Internetowego w Banku Spółdzielczym w Starej Białej

Zakładki z lewej strony okna umożliwiają przejście do produktów lub usług bankowych dostępnych przez Internet Banking:
▪ RACHUNKI – wyświetla listę rachunków dostępnych do obsługi przez Internet.
Po wybraniu rachunku z listy, menu boczne programu udostępni opcje, umożliwiające pełną obsługę wybranego rachunku. Opis opcji znajduje się w dalszej części instrukcji.
▪ LOKATY – wyświetla listę lokat dostępnych do obsługi przez Internet (NRB i nazwa lokaty) wraz z bieżącym saldem, walutą lokaty i datą zapadania (czyli datą, w której lokata będzie przedłużona lub zamknięta).
▪ KREDYTY – wyświetla listę kredytów (numer i nazwa kredytu) dostępnych do obsługi przez Internet wraz z bieżącym saldem i walutą kredytu.
Wybór kredytu (kliknięcie na numer kredytu) spowoduje przejście do szczegółowych danych kredytu i udostępni obsługę zapisów historycznych danego kredytu za pomocą menu:
Historia, opis w p. Historia
Ponadto w oknie Informacje o kredycie można obejrzeć harmonogram spłat rat i odsetek kredytu używając przycisku Harmonogram, wydrukować szczegóły danego kredytu Drukuj oraz zmienić jego bankową nazwę na własną Zmień nazwę. Zawsze można powrócić do nazwy nadanej przez Bank za pomocą przycisku Przywróć domyślną, dostępnego w oknie Zmiana nazwy rachunku. Przycisk Drukuj pozwoli na wydruk informacji prezentowanych w oknie.
▪ KARTY – po wybraniu zakładki wyświetla się okno z listą kart wydanych do wszystkich rachunków klienta.

▪ WNIOSKI – okno wyświetla tylko te wnioski, które bank przygotował i udostępnił swoim klientom posiadającym dostęp do serwisu Internet Banking, pogrupowane są one w trzech kategoriach: Nowe, Przetwarzane, Zakończone.

▪ Rodzina 500+ – po wybraniu zakładki menu rozszerzy się o następujące opcje: wniosek prywatny, złożone wnioski,

▪ Program Dobry Start – po wybraniu zakładki menu rozszerzy się o następujące opcje: wniosek prywatny, złożone wnioski


W ramach internetowego rachunku płatniczego używaj SMS Banking

Usługa SMS Banking to szybki i wygodny sposób otrzymywania aktualnych informacji o rachunku, niezależenie od miejsca i czasu poprzez wiadomość SMS na twój smartfon.

Dzięki tej usłudze dostaniesz informacje o:

  • wpłatach i wypłatach z rachunku,
  • oprocentowaniu rachunku,
  • historii lub wyciągu z rachunku,
  • zmianie hasła.