Sm@rt wypłata – wypłata z bankomatu bez karty.

Załóż rachunek w Banku Spółdzielczym w starej Białej, włącz smart wypłatę w aplikacji mobilnej – Nasz Bank i wypłacaj bezdotykowo z bankomatu.Klient posiadający dostęp do serwisu Internet Banking (poprzez komputer) również może wygenerować kod niezbędny do wypłaty gotówki z bankomatu.
Aby wygenerować kod do sm@rt wypłaty należy:
◼ Z menu wybrać opcję Rachunki. Wyświetli się Lista rachunków, z której klient wybiera rachunek (klikając w wybrany lewym przyciskiem myszy), z którego będzie wykonywana operacja.
◼ Z rozwiniętego menu należy wybrać Przelewy jednorazowe, a następnie opcję Sm@rt wypłata. Wyświetli się okno Sm@rt wypłata – krok 1/2. Program sam uzupełnia numer rachunku nadawcy. Dane nadawcy, czyli właściciela rachunku program domyślnie podstawia i są one dostępne po użyciu przycisku DANE NADAWCY. Wprowadzić kwotę wypłaty. Program sprawdza poprawność wypełnionego pola i odpowiednimi oknami informuje o ewentualnych nieprawidłowościach (np. o przekroczeniu dostępnych środków).
◼ Wybierać czy kod wypłaty będzie:
▪ wysłany na podany przez klienta numer telefonu (Wyślij SMS), w takim przypadku zostaje wysłana wiadomość o treści: „Zgoda na wyplate wazna do RRRR-MM-DD GG:MM:SS. Haslo do wprowadzenia w bankomacie to: XXXXXX”,
▪ wyświetlony na stronie (Wyświetl na stronie) i przekazany osobie realizującej Sm@rt wypłatę.
◼ W obu przypadkach operację należy zautoryzować,
◼ Prawidłowe zakończenie operacji powoduje wyświetlenie komunikatu: Dyspozycja została przyjęta. Hasło do wprowadzenia w bankomacie: XXXXXX. Zgoda na wypłatę ważna do: RRRR-MM-DD GG:MM:SS. Należy pamiętać, że po wskazanym czasie nie będzie można pobrać gotówki w bankomacie.


Jeżeli nie posiadasz rachunku w Banku Spółdzielczym w Starej Białej

1. Zapytaj o smartWypłate w placówce Banku Spółdzielczego w Starej Białej, załóż atrakcyjny rachunek z dostępem mobilnym.

2. W Google Play  znajdź aplikację mobilną Nasz Bank.

3. Pobierz aplikację, włącz smartwypłate i korzystaj z wielu nowych usług, jak wpłaty bez czekania.


Kliknij i Pobierz Aplikacje Mobilną – Nasz Bank


Smart Wypłaty są realizowane m.in. w bankomatach:

 • Biała, ul. Jana Kazimierza 1 (Budynek UG w Starej Białej)
 • Łąck, ul. Gostynińska 2 (Budynek Hali Widowiskowo-Sportowej)
 • Ligowo 107 (POK Ligowo)
 • Mochowo, ul. Dobrzyńska 58 (Oddział Mochowo)
 • Nowe Proboszczewice, ul. Floriańska 7 (POK Proboszczewice)
 • Płock, ul. 1 Maja 6 (Oddział Płock)
 • Sierpc, ul. Wiosny Ludów 6 (Oddział Sierpc)
 • Rościszewo, ul. Jana Pawła II 2 (Filia Rościszewo)
 • Gozdowo, ul. Krystyna Gozdawy 17 (Filia Gozdowo)
 • Lelice, ul. Parkowa 10 (Budynek OSP Lelice)
 • Żychlin, ul. Łukasińskiego 4  (Oddział Żychlin)
 • Strzelce, ul. Leśna 1(Budynek UG w Strzelcach)