Zostań współwłaścicielem Banku Spółdzielczego w Starej Białej i wspólnie decyduj o strategii rozwoju naszego Banku!

Członek Banku ma prawo:

 • brać udział w Walnym Zgromadzeniu (Zebraniu Przedstawicieli) oraz Zebraniu Grupy Członkowskiej do którego należy,
 • uzyskiwać od organów Banku Spółdzielczego informacje dotyczące działalności Banku,
 • wybierać i być wybieranym do organów Banku Spółdzielczego na zasadach określonych w statucie,
 • do udziału w nadwyżce bilansowej,
 • do korzystania z kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji i poręczeń oraz wszelkich usług świadczonych przez Bank Spółdzielczy.

Wszyscy członkowie mają równe praw i obowiązki bez względu na liczbę posiadanych udziałów.


Jak zostać Udziałowcem Banku Spółdzielczego w Starej Białej?

1. Złóż deklarację w formie pisemnej

2. Poczekaj na Decyzję Zarządu (do 30 dni od złożenia deklaracji).

3. Po przyjęciu w poczet członków, wnieś wpisowe w wysokości 50 zł.

4. Wpłać co najmniej jeden obowiązkowy udział w wysokości 500 zł w przypadku osoby fizycznej oraz pięć obowiązkowych udziałów w wysokości 500 zł w przypadku osoby prawnej

5. Gratulujemy! Zostałeś współwłaścicielem Banku Spółdzielczego w Starej Białej

Więcej szczegółów w Statucie Banku, który znajdziesz na naszej stronie www oraz w placówkach Banku


Ważne:

 • Wpisowe nie podlega zwrotowi w razie ustania członkostwa.
 • Wysokość jednego udziału wynosi 500 zł.
 • Członek Banku może posiadać maksymalnie 50 udziałów.
 • Członek Banku Spółdzielczego może posiadać maksymalnie 50 udziałów, jednak nie  więcej niż równowartość 5% funduszu udziałowego Banku Spółdzielczego, z tym że przekroczenie progu 5% jest możliwe po uzyskaniu zgody Systemu Ochrony SGB. Ograniczenie, określone w zdaniu pierwszym nie dotyczy udziałów wniesionych do dnia 31.12.2015 r.

Kto może zostać Udziałowcem ?

 • Osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na stałe lub prowadząca działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, korzystająca z usług Banku, w tym co najmniej posiadająca rachunek bankowy.
 • Osoba prawna mająca siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, korzystająca z usług Banku, w tym co najmniej posiadająca rachunek bankowy.

Obowiązki członka Banku

Członek ma obowiązek:

 • stosować się do przepisów prawa, postanowień statutu i uchwał organów Banku Spółdzielczego, w tym regulaminów opartych na przepisach prawa lub postanowieniach statutu,
 • troszczyć się o dobro Banku Spółdzielczego i jego rozwój, dbać o poszanowanie i pomnażanie jego majątku oraz uczestniczyć w realizacji zadań statutowych, jak również zapobiegać działaniom na szkodę Banku Spółdzielczego,
 • zawiadamiać pisemnie Bank Spółdzielczy o każdorazowej zmianie danych osobowych zawartych w deklaracji.

 

Masz więcej pytań ?

Jeżeli chcesz żebyśmy skontaktowali się z Tobą w sprawie oferty, wypełnij formularz kontaktowy a oddzwonimy

Znajdź placówkę

Kliknij przycisk „Szukaj” a pomożemy znaleźć najbliższą placówkę w Twojej okolicy.

Pliki do pobrania