Pomagamy spełniać marzenia o własnych czterech kątach !

Już tysiące naszych klientów cieszą się ze swojego mieszkania lub domu. Kredyt mieszkaniowy to sposób na bezpieczne i przejrzyste sfinansowanie własnego lokum. Możesz go przeznaczyć na sfinansowanie zakupu mieszkania, domu jednorodzinnego, uzupełnienie wkładu w spółdzielni mieszkaniowej, a także wykończenie albo remont mieszkania lub domu.

Korzyści

Minimum formalności
Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu
Oprocentowanie zmienne

Przeznaczenie kredytu mieszkaniowego:

 • zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z rynku pierwotnego lub wtórnego;
 • zakup własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego od spółdzielni mieszkaniowej z rynku wtórnego;
 • przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo własności;
 • zakup nieruchomości mieszkalnej wraz z jej wykończeniem/remontem;
 • budowę/rozbudowę/dokończenie budowy/domu jednorodzinnego systemem gospodarczym lub z udziałem generalnego wykonawcy;
 • zakup działki budowlanej;
 • zakup działki rekreacyjnej wraz z domkiem letniskowym;
 • zakup garażu/miejsca garażowego, postojowego;
 • inne cele związane z zaspokajaniem własnych potrzeb mieszkaniowych Kredytobiorcy, w szczególności na pokrycie kosztów partycypacji w kosztach budowy mieszkań przez towarzystwa budownictwa społecznego, spłatę kredytu mieszkaniowego.

Przydatne informacje

 • Maksymalna wysokość kredytu uzależniona jest od dochodów Klienta i wartości nieruchomość stanowiącej zabezpieczenie kredytu.
 • Okres kredytowania wynosi do 25 lat.
 • Podstawowe zabezpieczenie kredytu stanowi hipoteka i cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych.
 • Przy ubieganiu się o kredyt wymagane jest posiadanie 20% wkładu własnego.
 • Kredyt będzie spłacany w ratach miesięcznych – równych lub malejących z możliwością zastosowania karencji w spłacie kapitału kredytu.

Oprocentowanie

Lp. Rodzaj/cel kredytu oraz wysokość wkładu własnego Oprocentowanie
Wkład własny powyżej 30 % wartości nakładów
dla posiadaczy konta w banku WIBOR 6M + marża 1,75 p.p.
Wkład własny do 30% wartości nakładów
dla pozostałych klientów WIBOR 6M + marża 1,75 p.p.
* z zastrzeżeniem warunku iż łącznie oprocentowanie kredytu nie może być niższe niż 3% w stosunku rocznym

Prowizje

Prowizja naliczana jest od kwoty udzielonego kredytu/pożyczki, płatna jednorazowo, przed lub przy postawieniu kredytu do dyspozycji kredytobiorcy.

Lp. Wyszczególnienie czynności Stawka obowiązująca Stawka minimalna
a) Kredyt mieszkaniowy, 0% 0zł
Informacja oparta na przykładzie reprezentatywnym:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,65%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 300 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 771 153,18 zł, oprocentowanie zmienne 9,21% w stosunku rocznym (WIBOR 6M według stanu na dzień 01.02.2023 r. wynosi 7,46%) + marża Banku 1,75 p.p., całkowity koszt kredytu 471 153,18 zł (w tym: prowizja 0,00 zł, odsetki 471 034,18 zł, ubezpieczenie 0,00 zł, usługi dodatkowe: opłata za dokonanie inspekcji przed udzieleniem kredytu 100,00 zł, PCC 19,00 zł), 299 miesięcznych rat  równych w wysokości 2 570,10 zł i 1 rata w wysokości 2 574,28 zł. Kredyt wymaga zabezpieczenia w formie hipoteki do wysokości minimum 450 000,00 zł. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Do uzyskania kredytu na opisanych powyżej warunkach wymagane jest sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości, a w przypadku nieruchomości zabudowanej zawarcie umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ustanowienie zabezpieczenia w postaci cesji praw do odszkodowania z tego ubezpieczenia w całym okresie kredytowania, których koszty nie zostały wliczone do RRSO.

Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko zmiany wysokości odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 01.02.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.


Jak aplikować o kredyt w Banku Spółdzielczym w Starej Białej?

Przyjdź do dowolnej placówki Banku Spółdzielczego w Starej Białej i zapytaj o ofertę.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Już dziś znajdź najbliższy oddział Banku Spółdzielczego w Starej Białej – SPRAWDŹ


Informacje ogólne dotyczące oferty kredytu mieszkaniowego – Zobacz


Masz więcej pytań ?

Jeżeli chcesz żebyśmy skontaktowali się z Tobą w sprawie oferty, wypełnij formularz kontaktowy a oddzwonimy

Znajdź placówkę

Kliknij przycisk „Szukaj” a pomożemy znaleźć najbliższą placówkę w Twojej okolicy.

Pliki do pobrania