Stać Cię na dodatkową przyjemność

Korzystaj z dodatkowych środków kiedy chcesz i jak chcesz! Kredyt odnawialny w Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowym pozwala na finasowanie bieżących potrzeb. Wystarczy, że posiadasz regularne dochody i konto od co najmniej 3 miesięcy, a każda wpłata automatycznie spłaca wykorzystany limit i go odnawia.

Korzyści

Okres kredytytowania do 5 lat
Korzystne warunki*
Atrakcyjne oprocentowanie stałe 7,20%
*Odsetki pobierane są tylko za faktycznie wykorzystany kredyt

Przydatne informacje

  • Osoba ubiegająca się o kredyt odnawialny przekazuje na ROR comiesięczne dochody z tytułu zatrudnienia lub dochody z tytułu emerytury albo renty lub inne dochody,
  • Ubiegający nie posiada niedopuszczalnego salda debetowego w okresie 3 miesięcy przed zawarciem umowy, a jeżeli powstało takie saldo, to zostało ono uregulowane w ciągu 30 dni
  • Maksymalna wysokość kredytu uzależniona jest od wysokości wpływów na rachunek i nie może być wyższa niż sześciokrotność stałych miesięcznych wpływów na ROR z ostatnich 3 miesięcy oraz sześciokrotność dochodów klienta uwzględnionych w ocenie zdolności kredytowej, nie więcej niż 100 000,00 zł.
  • Forma zabezpieczenia spłaty kredytu ustalana jest indywidualnie z Klientem.
  • Termin spłaty kredytu dostosowany jest do indywidualnych możliwości i oczekiwań Klienta.

Prowizje

Prowizja naliczana jest od kwoty udzielonego kredytu/pożyczki lub od kwoty odnowienia kredytu (dotyczy kredytów odnawialnych w ROR), płatna jednorazowo, przed lub przy postawieniu kredytu do dyspozycji kredytobiorcy.

Lp. Wyszczególnienie czynności Stawka obowiązująca Stawka minimalna
Kredyt konsumencki w ROR 1,50% 50,00 zł
Informacja oparta na przykładzie reprezentatywnym:
Kwota udzielonego kredytu 4.000,00 zł, całkowita kwota kredytu 4.000,00 zł (prowizja i/lub koszt ubezpieczenia płatne gotówką w kasie Banku lub przelewem z ROR kredytobiorcy), okres kredytowania 60 miesięcy.
Kapitał płatny w 60 miesięcznych równych rat kapitałowo – odsetkowych w wysokości po 85,00 zł.
roczne stałe oprocentowanie nominalne 10,00%,
Całkowity koszt kredytu wynosi 1.694,08 zł, w którego skład wchodzą: odsetki od kredytu 1.100,08 zł, prowizja za udzielenie kredytu 1,50% całkowitej kwoty kredytu, tj. 60,00 zł, prowizja za odnowienie linii kredytowej na kolejny rok 1,50% odnawianej kwoty kredytu, tj. 240,00 zł w całym okresie kredytowania [rocznie po 60,00 zł], koszty usług dodatkowych 294,00 zł, w których skład wchodzą: koszty otwarcia i prowadzenia ROR kredytobiorcy 294,00 zł [60 miesięcy po 4,90 zł] oraz pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł.
Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 18,58%, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 5.694,08 zł.
Kalkulację sporządzono, przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu, prowizji i opłat oraz przy założeniu, że wykorzystanie kredytu następuje w całości i przez cały okres obowiązywania umowy oraz uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.
Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.
Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 2 kwietnia 2019 r.

Jak aplikować o kredyt w Banku Spółdzielczym w Starej Białej?

Przyjdź do dowolnej placówki Banku Spółdzielczego w Starej Białej i zapytaj o ofertę.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Już dziś znajdź najbliższy oddział Banku Spółdzielczego w Starej Białej.

Masz więcej pytań ?

Jeżeli chcesz żebyśmy skontaktowali się z Tobą w sprawie oferty, wypełnij formularz kontaktowy a oddzwonimy

Znajdź placówkę

Kliknij przycisk “Szukaj” a pomożemy znaleźć najbliższą placówkę w Twojej okolicy.

Pliki do pobrania