Korzyści

Minimalna kwota lokaty – już od 1000 zł
Czas trwania lokaty 3 lub 6 miesięcy
Oprocentowanie do 4,80% (3 miesiące)

 

Chcesz oszczędzać w prosty i wygodny sposób?

Postaw na Lokatę na Medal!

 

  • Oprocentowanie – 4,80% (3 miesiące); Oprocentowanie – 4,50% (6 miesięcy);

  • Lokata 3 lub 6 miesięczna (nieodnawialna);

  • Minimalna kwota wpłaty na lokatę 1.000,00 zł, maksymalna 100.000,00 zł;

  • Lokata nieodnawialna. Odsetki za miniony okres podlegają kapitalizacji w ostatnim dniu okresu odsetkowego;
  • Oferta wyłącznie dla nowych środków ulokowanych w Banku stanowiących nadwyżkę powyżej salda środków zgromadzonych na należących do Klienta rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych, lokatach terminowych prowadzonych w złotych polskich oraz walutach wymienialnych według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzający założenie lokaty;
  • Obowiązuje dla umów zawartych od 01.07.2024 r. do 30.09.2024 r. z zastrzeżeniem warunku nieprzekroczenia przydzielonego ogólnego limitu w ramach nowej oferty.

Jak otworzyć lokatę w Banku Spółdzielczym w Starej Białej?

Lokatę na Medal możesz założyć w dowolnej placówce Banku Spółdzielczego w Starej Białej.
Jesteśmy do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiemy na wszystkie pytania. Lista Placówek – Sprawdź!


Bezpieczeństwo ulokowanych środków zapewnia Bankowy Fundusz Gwarancyjny.