Sprawdzony kredyt, na najważniejsze potrzeby

Prowadzenie gospodarstwa rolnego to nie lada sztuka. Skorzystaj z kredytu Hektarowego i pozyskaj środki na bieżące potrzeby. Przyznana kwota jest uzależniona od posiadanych i dzierżawionych (w okresach wieloletnich) użytków rolnych i nie może przekraczać równowartości 2. 000 zł/1 ha użytków rolnych. Wygodnie i sprawdzone finansowanie dla twojego gospodarstwa!
Przez dzierżawę w okresach wieloletnich rozumie się dzierżawę zawartą na okres co najmniej 3 lat i której termin końcowy wykracza poza termin spłaty kredytu.

Korzyści

Okres kredytowania do 36 miesięcy
Oprocentowanie 5%
Szybka decyzja kredytowa
Brak wkładu własnego

Finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, tj:

  • zakup nawozów mineralnych, środków ochrony roślin oraz pasz,
  • zakup kwalifikowanego materiału siewnego oraz szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień,
  • zakup zwierząt hodowlanych z wyłączeniem zakupu na eksport,
  • zakup pszczelich matek użytkowych i reprodukcyjnych,
  • zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji żywności metodami ekologicznymi i przystosowanie gospodarstw rolnych do tej produkcji,
  • zakup paliwa i opału na cele rolnicze.

Oprocentowanie

Lp. Rodzaj kredytu Oprocentowanie stałe
1. Kredyt obrotowy hektarowy 5,00%

Prowizje i opłaty

Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca Stawka minimalna
1. Prowizja wstępna (aplikacyjna)
za rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 0,10% 100,00 zł
2. Prowizja przygotowawcza
naliczana od kwoty udzielonego kredytu 1,50% 200,00 zł

Jak aplikować o kredyt w Banku Spółdzielczym w Starej Białej?

Przyjdź do dowolnej placówki Banku Spółdzielczego w Starej Białej i zapytaj o ofertę.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Już dziś znajdź najbliższy oddział Banku Spółdzielczego w Starej Białej.

Masz więcej pytań ?

Jeżeli chcesz żebyśmy skontaktowali się z Tobą w sprawie oferty, wypełnij formularz kontaktowy a oddzwonimy

Znajdź placówkę

Kliknij przycisk “Szukaj” a pomożemy znaleźć najbliższą placówkę w Twojej okolicy.

Pliki do pobrania