Oferta dla Rolnictwa! Skorzystaj z Promocji na Kredyt Obrotowy w Rachunku Kredytowym. Dodatkowe środki pozwolą Ci się rozwijać i zachować płynność finansową. Prowizja przygotowawcza tylko 1% (naliczana od kwoty udzielonego kredytu). Z promocji można skorzystać wielokrotnie z zastrzeżeniem, że w okresie trwania promocji łączna kwota wszystkich kredytów obrotowych w rachunku kredytowym dla rolników, nie może przekroczyć kwoty 500 000,00 zł. Promocja trwa od dnia 1 lutego 2023 r. do 30 września 2023 r.

Korzyści

Okres kredytowania do 36 miesięcy
Dowolny cel kredytowy związany z bieżącą działalnością rolniczą
Indywidualne zasady spłaty kredytu
Oprocentowanie od 3,25% w pierwszym roku kredytowania

 

Prowizje i opłaty

Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca Stawka minimalna
1. Prowizja wstępna (aplikacyjna)
do kwoty 20 000,00 zł
powyżej kwoty 20 000,00 zł
za rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 0,10% 100,00 zł
150,00 zł
2. Prowizja przygotowawcza
naliczana od kwoty udzielonego kredytu okres zwiększenia limitu, zaokrąglając ten okres wzwyż do pełnego kwartału) 1,00%

Jak aplikować o kredyt w Banku Spółdzielczym w Starej Białej?
Przyjdź do dowolnej placówki Banku Spółdzielczego w Starej Białej i zapytaj o ofertę.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Już dziś znajdź najbliższy oddział Banku Spółdzielczego w Starej Białej – Sprawdź


Materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny – nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Kredyt dostępny tylko dla podmiotów spełniających warunki określone w dokumencie: „Warunki uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu i dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FGR”, przekazywanym w momencie wnioskowania o gwarancję. Ostateczna decyzja o udzieleniu kredytu i warunkach kredytowania uzależniona jest od wewnętrznych przepisów Banku Spółdzielczego w Starej Białej („Bank”) oraz wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta.