Bank Spółdzielczy w Starej Białej z siedzibą w Białej, 09-411 Biała, ul. Bankowa 1

informuje, że posiada do zbycia:

  1. Prawo własności nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Grabówka, oznaczonej jako działka gruntu nr 1102/6 o pow. 2.175 m2, dla której Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PL1P/00126362/9, zabudowanej budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 94,00 m2.
  2. Prawa własności nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Grabówka, oznaczonej jako działka gruntu nr 1102/8 o pow. 4.598 m2, dla której Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PL1P/00128294/5, zabudowanej budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 83,00 m2 oraz trzema budynkami szklarni o pow. zabudowy 279,00 m2, 271,00 m2 i 278,00 m2.

Nieruchomości można oglądać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu pod nr tel. 515-753-803 lub 509-601-155. Podmioty zainteresowane zakupem prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny. Niniejsze ogłoszenie nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 § 1 k.c.