OGŁOSZENIE:

Bank Spółdzielczy w Starej Białej z siedzibą w Białej, 09-411 Biała, ul. Bankowa 1

INFORMUJE, ŻE POSIADA DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚĆ:

 

  1. Prawo własności nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny numer 6, położony na drugiej kondygnacji, w budynku przy ulicy Sienkiewicza numer 67 w Płocku, składającego się z jednej sali sprzedaży, korytarza, sanitariatu, pomieszczenia zaplecza o pow. użytkowej 125,3 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym – zapleczem piwnicą o pow. użytkowej 49,1 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr PL1P/00123599/8, przy czym z własnością tego lokalu związany jest udział wynoszący 17440/559336 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której wyżej wymieniony Sąd prowadzi księgę wieczystą KW nr PL1P/00000129/5 oraz
  2. Prawo własności udziału wynoszącego 1/43 części we współwłasności nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny numer 1, położonego na pierwszej kondygnacji, w budynku przy ulicy Kwiatka numer 36A w Płocku, stanowiący garaż z 43 stanowiskami o pow. użytkowej 1.297,5 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr PL1P/00123479/1, przy czym z własnością tego lokalu związany jest udział wynoszący 55900/559336 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której wyżej wymieniony Sąd prowadzi księgę wieczystą KW nr PL1P/00000129/5.

Nieruchomości można oglądać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu pod nr tel. 515-753-803 lub 509-601-155 lub 533-482-751. Podmioty zainteresowane zakupem prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny. Niniejsze ogłoszenie nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 § 1 k.c.

 Wstępna deklaracja zakupu nieruchomości Sienkiewicza – POBIERZ