Bank Spółdzielczy w Starej Białej z siedzibą w Białej, 09-411 Biała, ul. Bankowa 1,

informuje, że zamierza zbyć:

nieruchomość gruntową położoną w m. 99-320 Żychlin przy ul. Łukasińskiego 4 ,Pow. Kutnowski, Woj. Łódzkie oznaczonej jako działka gruntu nr 771, 768/7, 770 o pow. 0,0573 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kutnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1K/00028385/6, zabudowanej budynkiem biurowo – usługowym zawierający pomieszczenia biurowo-socjalne o powierzchni  użytkowej 1016,70 m2. Nieruchomość można oglądać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu pod numerem tel. 501 529 607 Podmioty zainteresowane podjęciem rokowań w celu zakupu nieruchomości winny złożyć w siedzibie Banku w terminie do dnia 31 października br. wstępną deklarację zakupu nieruchomości dostępną na stronie www.bsstarabiala.pl w zakładce Ogłoszenia. Niniejsze ogłoszenie nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 § 1 k.c.

Wstępną deklarację zakupu nieruchomości: Nieruchomości-Żychlin-POBIERZ