Bank Spółdzielczy w Starej Białej z siedzibą w Białej, 09-411 Biała, ul. Bankowa 1,

 

Informuje:

że rozpoczął przegląd opcji strategicznych mający na celu ocenę i analizę możliwości optymalizacji wykorzystania w bieżącej działalności Banku oraz zakresu niezbędnej rewitalizacji zabudowanej nieruchomości położonej w Sierpcu przy ul. Wiosny Ludów 6, stanowiącej siedzibę Oddziału Banku /poprzednio Sierpeckiego Banku Spółdzielczego, dla której Sąd Rejonowy w Sierpcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr PL1E/00009710/7. Podmioty zainteresowane nawiązaniem współpracy w zakresie wykorzystywania w/w nieruchomości także na potrzeby własnej działalności gospodarczej lub jej akwizycją proszone są o kontakt telefoniczny z Bankiem pod numerem tel. 509-601-155  lub osobiście w siedzibie Banku (ul. Bankowa 1, 09-400 Biała) do dnia 30 września. 2020 r. Niniejsze ogłoszenie nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 § 1 k.c.

Publikacja Wstępna deklaracja – Optymalizacja Sierpc-Pobierz