Regulaminy

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych  

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych wchodzi w życie z dniem 26 lipca 2021 r., z wyjątkiem klientów którzy zawarli umowę o prowadzenie rachunku przed w/w datą, regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r.


Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych – obowiązujący od 4 stycznia 2021 roku

 


Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych– obowiązujący od 4 stycznia 2021 roku

 


Regulamin realizacji przez SGBBank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym – obowiązuje od 1 lipca 2021 r.


Regulamin korzystania z kart płatniczych SGB w ramach portfeli cyfrowych


Regulamin BLIK


Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych – obowiązuje od 16 sierpnia 2021 r.

Regulamin funkcjonowania kart przedpłaconych – obowiązuje od 16 sierpnia 2021 r.

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych – obowiązuje od 16 sierpnia 2021 r.