Regulaminy

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych  – obowiązujący od 8 listopada 2021 roku


Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych – obowiązujący od 8 listopada 2021 roku


Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych – obowiązujący od 4 stycznia 2021 roku

 


Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych– obowiązujący od 4 stycznia 2021 roku

 


Regulamin realizacji przez SGBBank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym – obowiązuje od 1 czerwca 2022 r.


Regulamin korzystania z kart płatniczych SGB w ramach portfeli cyfrowych


BLIK – wyciąg z regulaminu


Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych – obowiązuje od 15 września 2022 r.

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych – obowiązuje od 15 września 2022 r.

Regulamin funkcjonowania kart przedpłaconych dla klientów indywidualnych – obowiązuje od 2 stycznia 2023 r.

Regulamin funkcjonowania kart przedpłaconych i świadczeniowych dla klientów instytucjonalnych – obowiązuje od 2 stycznia 2023 r.