Informacje Finansowe

Informacja o sytuacji finansowo-ekonomicznej Banku Spółdzielczego w Starej Białej


Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta

Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta na dzień 31.12.2017 r.

Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta – Informacje archiwalne


Bilans Banku

Bilans Banku na dzień 31.12.2017 r.

Bilans Banku – Informacje archiwalne