Zastrzeganie Kart i Środków Identyfikacji Elektronicznej


 

Szanowni Państwo,

na całodobowej Infolinii SGB obsługujemy naszych klientów kompleksowo – w tym również w zastrzegamy karty płatnicze.

 Numery Infolinii SGB:

Kartę płatnicza można również zastrzec pod numerem: (+48) 828 828 828

W celu czasowego zablokowania karty na numer (+ 48) 661 003 374   wyślij SMS o treści:

 • BK#blokowana_karta

w miejsce frazy blokowana_karta należy wpisać:

  • cały numer karty lub
  • cztery ostatnie numery karty lub
  • v blokowane są wszystkie karty VISA lub
  • maestro, mastercard lub m – blokowane są wszystkie karty Maestro lub Mastercard

Aby odblokować kartę należy skontaktować się z Bankiem lub odblokować w bankowości internetowej/aplikacji mobilnej


Blokowanie Internet Bankingu oraz aplikacji Nasz Bank

w celu zablokowania bankowości internetowej na numer (+ 48) 661 003 374   wyślij SMS o treści:

 • BM#identyfikator – z numeru telefonu podanego w banku, gdzie identyfikator, to login do bankowości internetowej
 • BM#identyfikator#PESEL – z dowolnego numeru telefonu, gdzie identyfikator, to login do bankowości internetowej

w celu jednoczesnego zablokowania bankowości internetowej i aplikacji mobilnej:

 • BW#Identyfikator – z numeru telefonu podanego w banku, gdzie Identyfikator, to login do bankowości internetowej
 • BW#Identyfikator#PESEL – z dowolnego numeru telefonu, gdzie Identyfikator, to login do bankowości internetowej

Zastrzeżenie środka identyfikacji elektronicznej

W przypadku utraty lub nieuprawnionego użycia środka identyfikacji elektronicznej należy niezwłocznie telefonicznie zastrzec ten środek, podając swoje dane personalne. Za środki identyfikacji elektronicznej uznaje się:

 • loginy i hasła dostępu do systemu,
 • listy haseł jednorazowych,
 • telefony, na które wysyłane są hasła SMS,
 • certyfikaty kwalifikowane.

Zastrzeżenia należy dokonać dzwoniąc pod numer (24) 364-27-23 . lub pod innymi numerami telefonów wskazanymi i aktualizowanymi przez Bank w komunikacie zamieszczonym w placówkach Banku lub na stronie internetowej Banku.