Zastrzeganie Kart i Środków Identyfikacji Elektronicznej


Szanowni Państwo,

na całodobowej Infolinii SGB obsługujemy naszych klientów kompleksowo – w tym również w zastrzegamy karty płatnicze.

 Numery Infolinii SGB:

Kartę płatnicza można również zastrzec pod numerem: (+48) 828 828 828


Blokowanie Internet Bankingu oraz aplikacji Nasz Bank

w celu zablokowania bankowości internetowej na numer + 48 516 140 588   wyślij SMS o treści:

  • BM#identyfikator – z numeru telefonu podanego w banku, gdzie identyfikator, to login do bankowości internetowej
  • BM#identyfikator#PESEL – z dowolnego numeru telefonu, gdzie identyfikator, to login do bankowości internetowej

w celu jednoczesnego zablokowania bankowości internetowej i aplikacji mobilnej:

  • BW#Identyfikator – z numeru telefonu podanego w banku, gdzie Identyfikator, to login do bankowości internetowej
  • BW#Identyfikator#PESEL – z dowolnego numeru telefonu, gdzie Identyfikator, to login do bankowości internetowej

Zastrzeżenie środka identyfikacji elektronicznej

W przypadku utraty lub nieuprawnionego użycia środka identyfikacji elektronicznej należy niezwłocznie telefonicznie zastrzec ten środek, podając swoje dane personalne. Za środki identyfikacji elektronicznej uznaje się:

  • loginy i hasła dostępu do systemu,
  • listy haseł jednorazowych,
  • telefony, na które wysyłane są hasła SMS,
  • certyfikaty kwalifikowane.

Zastrzeżenia należy dokonać dzwoniąc pod numer (24) 364-27-23 . lub pod innymi numerami telefonów wskazanymi i aktualizowanymi przez Bank w komunikacie zamieszczonym w placówkach Banku lub na stronie internetowej Banku.