Misja, Wizja, Wartości

Wizja

Nowoczesny i efektywny bank, działający na lokalnym rynku, świadczący kompleksową obsługę bankową oraz finansowo-doradczą dla swoich członków oraz pozostałych klientów. Działając w zrzeszeniu banków spółdzielczych, bank współpracujący z grupą oraz wzmacniający ją, stanowiący istotny element lokalnej infrastruktury gospodarczej, który poza prowadzeniem działalności finansowej, wspiera inicjatywy i zadania uznawane za ważne społecznie.


Misja

Misją banku jest świadczenie profesjonalnej oraz kompleksowej obsługi bankowej i finansowej, zapewniającej zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności oraz przedsiębiorców, z uwzględnieniem wspierania zadań i inicjatyw służących dobru i rozwojowi środowiska lokalnego.


Wartości

Naszym mottem jest “Jesteśmy tu i pracujemy dla Was”.

Jesteśmy tu i pracujemy dla Was – bo Zarząd Banku, ludzie którzy podejmują ważne decyzje, żyją i pracują wśród nas, są na co dzień do dyspozycji Klientów;

Jesteśmy tu i pracujemy dla Was – bo znamy naszych Klientów i mamy do nich indywidualne podejście, na pierwszym miejscu stawiamy ich satysfakcję i zadowolenie;

Jesteśmy tu i pracujemy dla Was – bo angażujemy się w inicjatywy podejmowane przez lokalną społeczność.