Ład Korporacyjny

Bank Spółdzielczy w Starej Białej uznając wartość zasad określonych przez Komisję Nadzoru Finansowego dokłada należytej staranności w układaniu relacji z udziałowcami i klientami w zgodności z tymi zasadami.

Zasady Ładu Korporacyjnego


Informacja o spełnieniu przez Członków Rady Nadzorczej i Zarządu wymogów określonych w art.22aa Ustawy Prawo bankowe:

Zasady Ładu Korporacyjnego – Informacje archiwalne