Podmioty wykonujące czynności na rzecz Banku Spółdzielczego w Starej Białej

Zgodnie z art. 111 b ust.1 Prawa bankowego  informujemy o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych  wykonujących czynności na rzecz Banku Spółdzielczego w Starej Białej.

LP. NAZWA FIRMY SIEDZIBA
1. Zakład Usług Informatycznych NOVUM Sp. z o.o. ul. Spokojna 9 A,
18-400 Łomża