Polityka Informacyjna o profilu ryzyka

Informacja o spełnieniu przez Członków Rady Nadzorczej i Zarządu wymogów określonych w art.22aa Ustawy Prawo bankowe:
Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału

Polityka informacyjna:

*Rok 2020*


Informacje archiwalne

*Rok 2019*

*Rok 2018*

*Rok 2017*

*Rok 2016*

*Rok 2015*

*Rok 2014*